Ruim 1,5 miljoen voor woningverbetering in Zeeland

©Provincie Zeeland

De Provincie verleent ruim 1,5 miljoen euro subsidie voor vijf gebiedsgerichte projecten voor verbetering van de woningvoorraad. Het gaat om vervangende nieuwbouw of het veranderen van gebouwen in woningen. Deze subsidie draagt bij aan de realisatie van in totaal 215 nieuwe woningen in de gemeenten Goes, Middelburg, Vlissingen, Terneuzen en Sluis.

Dinsdag 27 september 2022 overhandigde gedeputeerde Dick van der Velde een symbolische cheque aan wethouders Frank van Hulle (Terneuzen), Coen Bertijn (Vlissingen), Rutger Schonis (Middelburg), Marian van Oostenbrugge-Bertou (Sluis) en Joan Veldhuizen (Goes).

Met de subsidieregeling ‘Gebiedsgerichte Aanpak Wonen’ verbetert de kwaliteit van de Zeeuwse woningvoorraad. Via renovatie van bestaande woningen, gebiedsgerichte sloop- en nieuwbouw  en verbouwing van bijvoorbeeld kantoren en scholen tot woningen worden niet alleen goede woningen gebouwd maar ook de leefomgeving verbeterd.

“Met deze subsidie kunnen we vijf locaties in Zeeland niet alleen verfraaien maar ook honderden woningen realiseren en die zijn hard nodig. We zetten ons samen met gemeenten in om de komende jaren duizenden woningen te realiseren in Zeeland.”

Gedeputeerde Dick van der Velde

In totaal wordt 1.667.858,– euro uitgetrokken. Met deze subsidie wordt een totale investering van € 24.270.192,- mogelijk gemaakt. Met de uitvoering van deze projecten worden in totaal 215 toekomstbestendige woningen gerealiseerd, waarvan 177 levensloopbestendige woningen en 2 middenhuurwoningen. Dit zijn woningen die de bestaande woningvoorraad aanvullen. Naast deze woningen worden in Middelburg 50 intramurale zorgappartementen mogelijk gemaakt.

Op 6 juli 2018 is de Regio Deal Zeeland ondertekend. Eén van de onderdelen van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 is de gebiedsgerichte aanpak voor herstructurering en verbetering van woon- en leefkwaliteit in wijken en kernen met een integrale aanpak voor de verbetering van de woningvoorraad. De subsidieregeling Gebiedsgerichte Aanpak Wonen is een onderdeel van de Actielijn Gebiedsgerichte aanpak bestaand vastgoed uit de Zeeuwse Woonagenda en de Zeeuwse Omgevingsvisie. Daarbij gaan we gericht aandachtsgebieden in de bestaande voorraad identificeren en hier een aanpak voor ontwikkelen om de bestaande woningvoorraad te versterken.

Vlissingen, Dempo Scheldeterrein

Het betreft de herinvulling van een deel van het Scheldeterrein: de bouw van het appartementengebouw de Dempo en de aanleg van het Stumphiuspark. De Dempo wordt een gebouw met 80 duurzame, levensloopbestendige sociale huurappartementen. Deze zijn bedoeld voor 1-2 persoonshuishoudens in de leeftijd van 55 jaar en ouder. Door de toevoeging van goede levensloopbestendige woningen kan de oudere doelgroep (55+) van woningcorporatie l’Escaut doorstromen. Hiermee komen andere (grotere) woningen die niet levensloopbestendig zijn beschikbaar voor andere woningzoekenden. Centraal in de Scheldewijk komt het Stumphiuspark te liggen. Het vormt de ontmoetingsplek van de wijk en een groen baken in de stedelijke omgeving. Gemeente Vlissingen ontvangt hiervoor €750.000,–.

Middelburg, Churchillaan 8

Het betreft de transformatie van een schoolgebouw in de wijk Klarenbeek. Het pand wordt op dit moment gebruikt als tijdelijk onderkomen voor basisscholen en een aantal lokalen wordt antikraak bewoond. Het pand wordt gesloopt en maakt plaats voor een gebouw met 50 intramurale zorgappartementen en 3 gebouwen met levensloopbestendige appartementen, waarvan 65 in de sociale huursector en 15 in de vrije sector. Het perceel wordt groen en biodivers ingericht met wandelpaden. Gemeente Middelburg ontvangt hiervoor €336.358,–.