Plannen van Staatsbosbeheer voor bosontwikkeling in Zeeland

©Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat er in Nederland meer bos komt. In Europa behoort Nederland tot de landen die relatief weinig bos hebben. Bossen dragen niet alleen bij aan de beperking van klimaatverandering, het stimuleert ook de Nederlandse biodiversiteit, waterbuffering, de landschapskwaliteit, de gezondheid van mensen en recreatieve doeleinden. In Zeeland heeft Staatsbosbeheer plannen gemaakt voor bosontwikkeling in Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren.


Rijk en de provincies hebben samen de ambitie het bosoppervlak in Nederland met 10% te laten toenemen, zo’n 37.000 hectare. De plannen van Staatsbosbeheer passen daar naadloos in. Daarom plant Staatsbosbeheer landelijk de komende jaren 5.000 hectare nieuw bos. Om invulling te geven aan het provinciaal beleid vastgelegd in de Zeeuwse Bosvisie, heeft Staatsbosbeheer onderzocht waar bosuitbreiding op de terreinen van Staatsbosbeheer in Zeeland mogelijk is. De locaties voor bosuitbreiding zijn vastgelegd in het, inmiddels vastgestelde, Natuurbeheerplan van de Provincie Zeeland. De afgelopen jaren is onder andere nieuw bos bij Braakman-Zuid en bij de Karnemelkpolder in Koewacht aangeplant. Voor het plantseizoen 2022/2023 gaat het om uitbreiding van de locaties:

  • Steenwerk, Sint Kruis (Gemeente Sluis)
  • De Keizer, Oostburg (Gemeente Sluis)
  • Pontebos, IJzendijke (Gemeente Sluis)
  • Gat van Pinte, Terneuzen (Gemeente Terneuzen)
  • Biggekerkse bos, Biggekerke (Gemeente Veere)


Buro Ruimte & Groen heeft in opdracht van Staatsbosbeheer een inrichtingsplan voor de gebieden opgesteld. Eerder dit jaar is met onder andere gemeenten en natuurpartijen gesproken over de concept inrichtingstekeningen. Inmiddels is het definitieve inrichtingsplan gereed en zijn de benodigde gemeentelijke vergunningen aangevraagd, waarbij het gaat om de uitwerking van de bosaanplant. In het inrichtingsplan is rekening gehouden met aanwezige landschap- en natuurwaarden plus de aangedragen aandachts- en verbeterpunten. Er wordt uitgegaan van klimaatbestendige bossen met soorten die beter tegen weersinvloeden en ziektes kunnen.

Het definitieve inrichtingsplan wordt door Staatsbosbeheer toegelicht tijdens twee informatiebijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn op maandag 17 oktober op locatie Braakman Boerderij te Biervliet en op woensdag 19 oktober op locatie Kantoor Staatsbosbeheer te Grijpskerke van 16.00 tot 18.00 uur. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte voor het beantwoorden van vragen. De bijeenkomsten zijn openbaar, vooraf aanmelden is niet nodig.