Meldpunt voor binnenvaartschippers geopend

Op 13 december 2022 heeft de Provincie Zeeland een digitaal meldpunt geopend waar binnenvaartschippers die problemen ervaren met ligplaatsvoorzieningen hun meldingen kunnen doorgeven. Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit en beschikbaarheid van de ligplaatsen- en voorzieningen in Zeeland, is het meldpunt ingericht.

De binnenvaartsector is van grote betekenis voor de provincie Zeeland. Meer dan 50 procent van de goederen die van- of naar Zeeland vervoerd worden, gaan per binnenvaartschip. Goede faciliteiten voor de binnenvaartsector, zoals aanlegsteigers en stroomvoorzieningen, zijn daarbij essentieel.

Provincie Zeeland is een vaarwegbeheerder in Zeeland, namelijk van het Kanaal door Walcheren. De andere vaarwegen, havens en bijbehorende voorzieningen worden beheerd door verschillende eigenaren. De binnenvaartsector geeft regelmatig aan dat de kwaliteit van ligplaatsvoorzieningen in Zeeland onvoldoende is. Uit recent onderzoek is gebleken dat op piekmomenten onvoldoende ligplaatsen beschikbaar zijn en verwacht wordt dat er in de toekomst een tekort aan ligplaatsen zal ontstaan. Om beter inzicht in de situatie langs het water te krijgen is een meldpunt ingericht.

Gedeputeerde Harry van der Maas: “De problemen in de binnenvaartsector hebben de afgelopen jaren te weinig aandacht gekregen, terwijl vervoer over water enorm belangrijk is. Door het inrichten van het meldpunt, kunnen we de binnenvaartschippers helpen. Ik roep schippers op de knelpunten door te geven, zodat we ze kunnen oplossen.”

De Provincie bundelt de meldingen, bespreekt de meldingen met de eigenaren en beheerders en verwerkt de meldingen per kwartaal in een rapportage. Naast het meldpunt gaat de Provincie kijken naar andere mogelijkheden om de kwaliteit van de voorzieningen in Zeeland te verbeteren. Zo wordt er in 2023 aanvullend marktonderzoek uitgevoerd, er wordt gekeken of er in Zeeland beter aangesloten kan worden op landelijke informatiesystemen zoals het Ligplaats Informatiesysteem (BLIS) en er wordt een kennis- & innovatienetwerk opgericht waarin brancheorganisaties, havenbedrijven en havenbeheerders vertegenwoordigd zijn. Binnen dat netwerk kunnen de kansen en uitdagingen over dit thema besproken worden.