Zeeuwse burgemeesters geven ondernemers ruimte om open te gaan op zaterdag

In diverse gemeenten hebben winkeliers en horecaondernemers aangekondigd om op zaterdag 15 januari de deuren te willen openen voor het publiek.

De coronamaatregelen die vrijdag door het kabinet bekend worden gemaakt, bepalen de ruimte die ondernemers vanaf zaterdag hebben. Naar verwachting zullen niet alle sectoren onder voorwaarden weer open mogen.

Vanzelfsprekend volgen de Zeeuwse burgemeesters het rijksbeleid en zien zij toe op de naleving van de coronamaatregelen. De uitgangspunten voor handhaving gelden reeds vanaf het begin van de coronacrisis en blijven ongewijzigd. 

De Zeeuwse burgemeesters hebben begrip voor de situatie waarin ondernemers zich bevinden. En voor het feit dat zij zaterdag in een eenmalige actie hun ongenoegen willen uiten.

De burgemeesters willen daarom uitsluitend zaterdag 15 januari ruimte geven voor de openstellingsacties, waarmee de ondernemers hun ongenoegen over de effecten van coronamaatregelen kenbaar willen maken. Mits dit natuurlijk veilig en verantwoord verloopt.

De gemeenten en politie houden toezicht op het naleven van deze voorwaarden. Bij dreigende verstoring van de openbare orde wordt altijd handhavend opgetreden. 

De Zeeuwse gemeenten steunen samen met alle andere Nederlandse gemeenten unaniem een oproep vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan het kabinet om stapsgewijs meer ruimte te bieden. En met het bepalen van de maatregelen meer oog te hebben voor de zorg én sociale, economische en maatschappelijke effecten van de coronabeperkingen.