Zeeuws Archief zet 450.000 nieuwe persoonsgegevens razendsnel online dankzij vrijwilligers

Een beeld van een bevolkingsregister van Terneuzen. ©Zeeuws Archief

MIDDELBURG – Afgelopen maanden zijn er zo’n 450.000 nieuwe gegevens uit de bevolkingsregisters van 1900 – 1938 toegevoegd op de website van het Zeeuws Archief. De gegevens uit het project ‘Wie Woont Waar’ zijn veel sneller beschikbaar gekomen dan verwacht. Dat is te danken aan de inzet van ruim 700 vrijwilligers.

De gegevens zijn afkomstig uit de bevolkingsregistratie van zes Zeeuwse gemeenten. Elk huishouden werd ingeschreven, inclusief inwonende familieleden, kostgangers en bedienden. Van iedere bewoner werden voornaam, achternaam, geboorteplaats- en datum, beroep, kerkgenootschap, verhuizing en overlijden bijgehouden. Het beschikbaar komen van deze bulk aan informatie vorm een aanwinst voor de familieonderzoeker, maar zeker ook voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van het wonen, werken en leven in Zeeland.  

‘In totaal bevat dit project bijna 150.000 scans, met op elke scan twee pagina’s uit 562 registers en kaartsystemen’ vertelt Daniël Obbink van het Zeeuws Archief. Ze zijn afkomstig uit de bevolkingsregisters van gemeenten die bij het Zeeuws Archief aangesloten zijn; Veere, Vlissingen, Kapelle, Terneuzen en Schouwen-Duiveland. De registers van Middelburg zijn alleen gescand, zij waren al eerder ingevoerd. De persoonsgegevens beslaan de periode 1900-1938. Vanwege privacy zijn gegevens jonger dan 110 jaar nog niet gepubliceerd. 

‘Het is ongelofelijk dat dit project al binnen 1 jaar is afgerond’, vertelt projectleider Daniël Obbink enthousiast. ‘We hadden er 4 jaar voor uitgetrokken’. 

De nieuwe persoonsgegevens zijn beschikbaar gekomen dankzij de noeste arbeid van veel vrijwilligers. Ruim 700 mensen meldden zich aan op het landelijke online platform ‘VeleHanden’ voor dit project met de bevolkingsregisters van het Zeeuws Archief. 

De gegevens van de scans werden gelezen en vervolgens overgetypt in velden in het programma. Daniël vertelt: ‘Het was een precies werk. De instructie luisterde nauw en er waren allerlei afspraken, bijvoorbeeld over hoofdlettergebruik. Elke scan is door twee mensen afzonderlijk ingevoerd. En vervolgens werden alle gegevens gecontroleerd’. Daniël is positief over het (online) contact met en tussen alle deelnemers. ‘Op de projectsite is ruimte voor mededelingen, vragen, tips en opmerkingen. Daar werd dagelijks op een constructieve manier gebruik van gemaakt’. 

‘Dat dit project al na één jaar afgerond zou zijn, had niemand verwacht’ zegt Daniël. ‘En ook het aantal deelnemers overtrof onze verwachting. We zijn hen zeer erkentelijk dat ik zo korte tijd zoveel gegevens voor onderzoek beschikbaar zijn gekomen. Er gaat zeker heel veel gebruik van gemaakt worden’.