ZB stelt een Maatschappelijke Adviesraad in

©Pixabay

ZB Bibliotheek van Zeeland (ZB) heeft vanaf juli een Maatschappelijke Adviesraad (MAR), bestaande uit vijf personen. Deze MAR kan de ZB als grootste culturele instelling van Zeeland een spiegel voorhouden en zo de buitenwereld mee laten denken over het strategisch beleid van de organisatie.

De adviesraad komt een aantal keer per jaar bijeen en geeft de ZB gevraagd en ongevraagd advies over allerlei thema’s, zoals een bredere inbedding van de ZB in de Zeeuwse samenleving, nieuwe culturele initiatieven, maar ook de verdere innovatie van de organisatie.

In de MAR zitten belangrijke personen die op de werkterreinen van de ZB input kunnen leveren, die maatschappelijk geëngageerd zijn, en die met elkaar een afspiegeling van de Zeeuwse samenleving vormen. De leden zijn Jan Doense, directeur van het Film by the Sea festival, Angelique Duijndam, voorzitter van de Stichting Slavernijmonumenten Zeeland, Carlos van Hijfte, ex-directielid Mojo Concerts en medeoprichter van Lowlands, Pieter Ventevogel, directeur van Cultuurwerf Vlissingen en Marga Vermue, burgemeester van de gemeente Sluis.

De leden van de adviesraad brengen advies uit op basis van hun persoonlijke deskundigheid, maatschappelijke ervaring en betrokkenheid bij bibliotheek en samenleving. De adviesraad opereert vanuit een onafhankelijke positie en heeft geen bestuurlijke bevoegdheden.