Waterpeil in het kanaal door Walcheren wordt verlaagd in verband met werkzaamheden

©Archieffoto WFM96

Het waterpeil in het kanaal door Walcheren wordt verlaagd door werkzaamheden. Dit heeft gevolgen voor sommige scheepsvaartverkeer door het kanaal.

Er staan onderhoudswerkzaamheden gepland aan de kanaaloevers. Hiervoor wordt het waterpeil in het kanaal met 0,60 meter verlaagd naar NAP +0,30.

Deze kanaalpeilverlaging geldt voor de periode van zaterdag 11 februari tot en met zaterdag 25 maart. Het aflaten van het waterpeil zal in twee fases plaatsvinden. Op zaterdag 11 februari zal het water tussen 09:00 uur en 14:00 uur verlaagd worden naar NAP +0.50. Later die avond rond 21:00 uur zal het water verder verlaagd worden tot NAP+0.30 meter.

Met deze kanaalpeilverlaging worden de maximum toegelaten diepgang veranderd. Voor de scheepsvaart tussen Vlissingen en het Zijkanaal naar Arnemuiden en het verbreed gedeelte van het Zijkanaal naar Arnemuiden is de maximale diepgang dan 4.30 meter. Voor de scheepvaart naar Arnemuiden geldt vanaf de Arnebrug een diepgang van maximaal 1,60 meter.

Verder is er voor de doorgaande scheepvaartverkeer tussen Vlissingen en Veere niet veel veranderingen. Alleen voor de schepen die ontheffing hebben voor een diepgang tot 4,30 meter veranderd dit naar de nieuwe norm van 3,70 meter diepgang. Scheepvaart op het verbreed kanaal en het binnenhavengebied van Vlissingen is het direct voor de grote schutsluit een diepgang van 7,30 meter. Vanaf de 1e binnenhaven tot de Binnenkeersluis is dit 6,40 meter.

Vanaf zaterdag 25 maart rond 15:00 uur wordt het waterpeil weer verhoogd. Vanaf dan gelden de normale diepgangen weer. Dan gaat het water weer naar normale peil. Deze ligt op NAP +0.90.