Vlissingen geeft elk half jaar inzicht in feiten en cijfers afvalinzameling

In 2020 is de gemeente Vlissingen gestart met de uitvoering van het Grondstoffenbeleid 2020-2024. Dit betekent dat de manier waarop de inwoners afval scheiden, is veranderd of gaat veranderen.

Door: Jelte Poppe

De gemeente biedt dit overzicht met feiten en cijfers om inzicht te bieden in de belangrijkste resultaten. Hoe staat de gemeente er nu voor? Hoe goed scheiden ze hun afval en hoeveel kilo’s restafval hebben ze nu per inwoner? Hierin neemt de gemeente de inwoners mee in het procesen de verschillende stappen van het Grondstoffenbeleid 2020-2024

Enkele opvallende cijfers: 

–    In 2020 zamelt de gemeente per inwoner gemiddeld slechts 66 kilo gft-afval in, ten opzichte van gemiddeld 132 kilo per inwoner in de rest van Zeeland. 
–    In het restafval zit gemiddeld nog 128 kilo gft-afval. 

Overzicht van wat er in de prullenbak zit ©Gemeente Vlissingen

In 2020 gooiden de inwoners van Vlissingen per persoon 344 kilo restafval weg, ten opzicht van 258 kilo per persoon. Slechts 16.4% van de 344 kilo is echt restafval. De rest kan worden herbruikt.

Alle inwoners met een vrije achterom ontvingen in 2021 een gft-rolcontainer. Op dit moment wordt gestart met de uitrol van gft-cocons (bovengrondse verzamelcontainers voor gft-afval) voor hoogbouwwoningen en woningen zonder vrije achterom. Zo kunnen alle inwoners straks hun gft-afval scheiden. 

Gemiddeld aantal kilo’s restafval per inwoner in 2020 ©Gemeente Vlissingen

Dit handige overzicht is onderdeel van de campagne Afval apart? Gewoon doen! Met deze campagne worden inwoners van de gemeente gemotiveerd om hun restafval te verminderen door dit beter te scheiden. Om te zorgen dat inwoners hun afval zo goed mogelijk kunnen scheiden, worden sommige inzamelmiddelen veranderd of uitgebreid. 

Waar gaat de gemeente nu aan werken?

Corona heeft geleid tot veel extra huishoudelijk afval. Om uiteindelijk gemiddeld 100 kilo restafval per inwoner per jaar op te halen, moet er nog beter afval gescheiden worden. De komende periode zal de gemeente de service op herbruikbare afvalstromen zoals PMD (afval van plastic flassen, flacons en metalen verpakkingen) en gtf-afval verhogen en gaan ze het restafval ontmoedigen. De campagne “Afval apart? Gewoon doen!” speelt hierin een belangrijke rol.

PMD Afval ©Gemeente Vlissingen

In 2020 gooiden de inwoners van Vlissingen per persoon 9 kilo PMD-Afval weg. Dit is weinig als we het vergeleiken met de rest van Zeeland. Daar wordt namelijk 15 kilo PMD-afval weggegooit. Nu zit er bij de gemeente Vlissingen nog 38 kilo afval in het restafval wat kan worden hergebruikt. De komende periode krijgen alle inwoners toegang tot de inzamelvoorziening van PMD-afval.