Verbeteringen op komst voor reizigers in Zeeland

De afgelopen jaren hebben de Zeeuwse gemeenten, betrokken organisaties en de Provincie Zeeland toegewerkt naar de Regionale Mobiliteitsstrategie Zeeland. In het plan staat hoe we de komende jaren de overstap gaan maken naar schoon, snel en slim vervoer met als basis een stevig netwerk van de bus, trein en boot.

Vanaf 2025 kunnen reizigers in Zeeland kiezen uit een ideale mix van (openbare) vervoersmiddelen (klein en groot), opstappunten waar comfortabel gewacht kan worden en gebruikmaken slimme apps waarin reizen gepland, geboekt en tegelijk betaald kunnen worden. De vervoersbehoeften van de reiziger staan in het plan centraal.  

Door het inzetten en door ontwikkelen van kleine bussen, buurtbussen, flextaxi’s en deelmobiliteit, aangevuld met vrijwilligersinitiatieven zoals op Schouwen-Duiveland (SD Opweg) en Tholen (Thover), heeft iedereen straks vervoer dichtbij. Bovendien is vervoer straks de hele dag beschikbaar, ook in avonduren en weekenden. Deze kleinere vervoermiddelen rijden straks door dorpen en bieden daardoor mobiliteit dichter aan huis. Voor kwetsbare groepen, zonder WMO-indicatie (zorgindicatie), is daarmee gegarandeerd vervoer beschikbaar. Tegelijk gaan we vervoer over de lange afstanden beter organiseren. Grote bussen zullen in de nieuwe bus concessie (december 2024) ingezet worden op verbindingen van hub tot hub met minder tussenstops. Op die manier zijn de bussen sneller op plaats van bestemming. De bussen zullen teven zero-emissie worden, zodat de uitstoot van onder andere CO2 en stikstof wordt verminderd.

Harry van der Maas, gedeputeerde mobiliteit van de Provincie Zeeland: “De conferentie Slimme Mobiliteit in februari 2020 vormde de start van een goede samenwerking met alle betrokken organisaties en Zeeuwse gemeenten. Inmiddels is de Regionale Mobiliteitsstrategie gereed en kunnen we met elkaar de plannen uitwerken om het verschil te maken voor de Zeeuwse reiziger. Door vervoer slimmer, schoner en sneller te organiseren en goed af te stemmen op de verschillende reisbehoeften, worden de reismogelijkheden in Zeeland sterk verbeterd!”

Overstappen gebeurt nu vaak op bushaltes en stations waar vaak weinig te beleven is en in weer en wind moet worden gewacht. De komende jaren worden de grotere/drukkere overstappunten om gebouwd tot hubs waar droog en comfortabel gewacht kan worden, fietsen makkelijk gestald kunnen worden en waar makkelijk over te stappen is op andere vervoersmiddelen zoals een deelfiets. Daarnaast komen er dichtbij meer opstappunten beschikbaar voor de kleine bussen en flextaxi’s.

Niet alleen het vervoer zelf en het wachten wordt beter georganiseerd, ook het plannen, boeken en betalen van reizen moet straks makkelijker worden. Zogenaamde Mobility-as-a-Service (MaaS) apps zijn momenteel in ontwikkeling. Met zo’n app wordt het straks niet alleen makkelijker om te reizen, in de toekomst kan zo’n app ook adviseren over alternatieve reisopties tijdens incidenten of vertragingen. Ook voor mensen die niet beschikken over een smartphone blijft het mogelijk reizen te boeken en te betalen.

Cees Pille, wethouder verkeer in de gemeente Goes: “Wat me aanspreekt in deze mobiliteitsstrategie is dat de reiziger uiteindelijk meer keuze krijgt. Bij het station moeten we daarom zorgen dat er straks bijvoorbeeld deelauto’s en e-bikes beschikbaar zijn. We hebben de ambitie om van het Stationsplein aan de centrumzijde een aantrekkelijke plek te maken. Het is daarom een goed moment om na te denken over hoe het station in Goes er als mobiliteitshub uit kan gaan zien.”

De Regionale Mobiliteitsstrategie is samen met de Zeeuwse gemeenten tot stand gekomen. De komende periode wordt de strategie voorgelegd aan gemeenteraden en aan Provinciale Staten. De Regionale Mobiliteitsstrategie vormt de basis voor de busconcessie per eind 2024 en voor de inrichting van fijnmazige mobiliteit in Zeeland. In aanloop naar 2025 zullen nieuwe vervoersvormen via pilots getest worden en zullen ook al MaaS-apps in Zeeland bruikbaar zijn. De grootste verbeteringen zijn vanaf 2025 merkbaar voor de reiziger.

Be the first to comment on "Verbeteringen op komst voor reizigers in Zeeland"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*