Veerse inwoners met bijstandsuitkering ontvangen energietoeslag

Het college van de gemeente Veere heeft besloten Veerse inwoners met een bijstandsuitkering zo snel mogelijk maar uiterlijk eind maart een energietoeslag over te maken van € 200,-. Dit doet de gemeente voordat de exacte richtlijnen en het totale toeslagenbedrag door het Rijk hiervoor is vastgesteld.

Om mensen met lage inkomens financieel te ondersteunen bij de hoger wordende energierekeningen werkt het ministerie van SZW sinds december 2021 aan een regeling voor een eenmalige generieke tegemoetkoming: de energietoeslag van € 200,- voor minima. Vanuit het Rijk moet over een aantal zaken nog besluitvorming plaatsvinden voordat gemeenten formeel tot besluitvorming kunnen overgaan. Ook moet het geld hiervoor nog aan de gemeenten worden uitgekeerd. De gemeente Veere wil haar inwoners met een bijstandsuitkering echter niet langer laten wachten.

“Ondanks dat we nog geen exacte richtlijnen hebben, helpen we nu bijstandsgerechtigden met een tegemoetkoming in de energiekosten. Want de rekening moet wel betaald worden.”

Wethouder Chris Maas

De andere Veerse inwoners met een minimum inkomen ontvangen de toeslag ook zo snel mogelijk. Voor deze inwoners wacht de gemeente eerst de  kaders en toegewezen middelen van het Rijk af. Zo wordt duidelijk welke inwoners onder deze regeling vallen.

De uitvoering van de regeling ligt bij Orionis Walcheren. Zij zorgen via een automatische betaling voor het overmaken van de energietoeslag aan huishoudens die een bijstandsuitkering ontvangen. De andere inwoners met een minimum inkomen moeten hiervoor een aanvraag indienen. Zij worden door Orionis geïnformeerd over hoe en vanaf wanneer ze dit kunnen doen.

Foto: ©Pixabay