Tel mee op de nationale bijentelling in Nederland

Dit weekend (23 en 24 april) is het De nationale Bijentelling 2022! Draag bij aan de bescherming van de wilde bij en tel mee!

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten komen, zodat de organisaties de bij beter kunnen helpen. Daarom vragen ze iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek.

Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd.

Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”

Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis.

Vorig jaar deden ruim 11.000 mensen mee aan de Nationale Bijentelling. In totaal telden zij – ondanks het koude voorjaar – ruim 200.000 bijen en zweefvliegen. Het opnieuw hoge aantal tellers dit jaar is goed nieuws voor de wilde bij. Biesmeijer legt uit waarom: “Iedereen wordt zich steeds bewuster van het belang van de wilde bijen en wil zich daar ook voor inzetten”.

De jaarlijkse tuintellingen dragen bij aan het onderzoek naar de wilde bijen in Nederland. Het geeft nieuw inzicht in bijvoorbeeld de verschillen tussen regio’s, of de stedelijke omgeving en het platteland. Het onderzoek geeft aan dat zo’n 5 jaar achter elkaar moet worden geteld, om trends in bijenpopulaties van tuinen helder te krijgen en invloeden zoals weer uit te kunnen sluiten.

Opgeven kan via Home – Nationale Bijentelling