Storm Corrie raast over Walcheren

Terwijl storm Corrie over Walcheren waait, stelt het Waterschap dijkfase 2 in,. en is tot eind de middag code geel van kracht op Walcheren.

In de westelijke helft van het land komen zware windstoten van 75-100 km/u voor, hiervoor is code geel van kracht.

Hierdoor kan schade en gevaar ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen.

De windstoten komen uit een noordwestelijke richting. In de loop van de middag neemt de wind geleidelijk af.

Waterschap Scheldestromen stelt wegens het verwachte hoog water fase 2 van het Maatregelplan hoogwater in voor midden- en Zuid-Zeeland. Voor het Noorden van Zeeland is dit niet nodig, omdat de Stormvloedkering wordt gesloten, zodat de stijging van de waterstand op Oosterschelde beperkt wordt. Vanmiddag rond 13.30 uur wordt een waterstand van + NAP 3,70 meter verwacht bij Vlissingen. Ook bij Terneuzen worden hoge waterstanden verwacht. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van vloed en de storm Corrie die tot harde wind en zware windstoten zal leiden.

Vlissingen bij hoog water. Foto: ©Dick Tamboer

De verwachte waterstand is iets naar beneden bijgesteld, naar + NAP 3,70 m in plaats van + NAP 3,73 m. Vandaag is het precies 69 jaar geleden dat de Stormvloedramp van 1953 plaatsvond. De waterstand bij Vlissingen was toen + NAP 4,55 m. Sindsdien zijn de Deltawerken uitgevoerd en beoordeelt het waterschap voortdurend of de dijken voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen. Als dat niet het geval is worden ze versterkt.

Veel schuim op het strand van Vlissingen. Foto: ©Dick Tamboer

Het waterschap beschikt over een maatregelplan hoogwater. Dit treedt in werking vanaf een voorspelde waterstand van + NAP 3,30 meter bij Vlissingen. Vanaf een verwachte waterstand van + NAP 3,70 meter wordt opgeschaald naar fase 2 ‘dijkbewaking’. Dit betekent dat buitendijkse wegen (Panoramaweg in Breskens en Westkapelle) worden afgesloten evenals strandovergangen en coupures in de primaire waterkering. Uit voorzorg is ook het fietspad bij Kruishoofd (Nieuwvliet) gesloten, alsmede de toeritten naar de stranden, zoals bij Vlissingen, Vrouwenpolder en het Banjaardstrand. Ook worden de waterstanden voortdurend gemonitord. Op schadegevoelige plaatsen worden de dijken bewaakt.


Naar verwachting is rond 16.30 uur het hoge waterpeil weer gedaald en zullen de eerste inspectierondes op schade worden uitgevoerd.