Start renovatie en verduurzaming Halve Maan Oostkapelle

De voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie en verduurzaming van de Halve Maan in Oostkapelle gaan van start.  Door de investering verbeteren de energieprestaties en de uitstraling van het gebouw. Daarnaast wordt de levensduur van het pand met 25 jaar verlengd.

De raad van de gemeente Veere heeft, vooruitlopend op het raadbesluit van eind april, een positief advies afgegeven en extra budget beschikbaar gesteld. Door dit extra budget blijft de kwaliteit en ambitie van een Bijna Energieneutraal Gebouw (BENG) behouden. Hierdoor is vloerverwarming mogelijk, wat het comfort in het gebouw verhoogd. Daarnaast is extra geld beschikbaar gesteld voor de inrichting van de sporthal, waardoor toekomstbestendig bewegingsonderwijs mogelijk wordt gemaakt.

De aannemer start nu met de werkvoorbereiding en in mei met de bouwwerkzaamheden. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden medio november van dit jaar afgerond.

De renovatie van de Halve Maan maakt onderdeel uit van de eerste fase van investeringen in maatschappelijke voorzieningen in de gemeente Veere. Naast investeringen in Oostkapelle staan er ook investeringen in maatschappelijk vastgoed gepland voor de kernen Aagtekerke, Serooskerke en Westkapelle