Slechtvalken in de Lange Jan gaan voor een flinke gezinsuitbreiding

De vijf eieren in het nestje ©Provincie Zeeland

De Slechtvalken op de Lange Jan in Middelburg hebben een flinke gezinsuitbreiding op de planning staan! Bij de nest controle van afgelopen woensdag bleek dat de slechtvalken maar liefst 5 eieren hebben gelegd!

Dat is zeer uitzonderlijk want het is de tweede vijflegsel ooit in Zeeland!
Als alles goed verloopt komen de eieren tussen 2 en 5 mei uit, meldt de provincie Zeeland. Dat kan redelijk nauwkeurig berekend worden door de eieren te meten en te wegen. Nog eens 45 dagen later zullen de jonge slechtvalkjes hun eerste vluchten maken.

©Provincie Zeeland

Voor de Gemeente Middelburg betekent dit dat er ook dit broedseizoen niet gevlagd kan worden vanuit de top van de Lange Jan.