Overdracht aandelen Evides goedgekeurd

Donderdag 18 november 2021 is tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering (AvA) van PZEM NV besloten dat de aandeelhouders van PZEM het belang in het waterbedrijf Evides NV. zullen overnemen van PZEM. Aansluitend hieraan vond de eerste aandeelhoudersvergadering Gemeenschappelijk Bezit Evides Aqua B.V. (‘GBE Aqua’) plaats.

De aandelen Evides worden overgenomen tegen een marktconforme waardering van 367 miljoen euro. Tijdens de AvA GBE Aqua hebben de aandeelhouders toestemming gegeven aan de directeur van GBE Aqua, dhr. Bob van der Kamp, voor het ondertekenen van de benodigde documenten voor de aandelentransactie. Deze transactie vormt een bijzondere mijlpaal in het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’ en voor de Zeeuwse overheden die deelnemen in GBE Aqua.

Dick van der Velde, gedeputeerde Provincie Zeeland:

“Ik ben ontzettend blij dat we met de eerste aandeelhoudersvergadering nu officieel van start kunnen met GBE Aqua. De ontvlechting van de aandelen, die met hulp van het Rijk mogelijk werd, zorgt ervoor dat álle Zeeuwse gemeenten enerzijds in directe financiële zin kunnen meeprofiteren van het compensatiepakket en anderzijds is drinkwater ook in deze regio volledig in publieke handen.”

Het Rijk, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en verschillende andere partijen in Zeeland werken gezamenlijk aan de uitvoering van het pakket ‘Wind in de zeilen’. Dit pakket bevat diverse maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. De ontvlechting van de aandelen Evides is een belangrijk onderdeel van dit pakket dat met behulp van Rijk, provincie, gemeenten, PZEM en Evides afgelopen jaar voortvarend is opgepakt en nu succesvol is gerealiseerd.

Frank Verhagen, CEO PZEM:

“Een mooie uitkomst van een lang en zorgvuldig proces dat in goede samenwerking tussen het bedrijf, onze aandeelhouders en met behulp van de Rijksoverheid tot stand is gekomen. We zijn blij dat we hiermee de beoogde scheiding hebben kunnen aanbrengen tussen de gereguleerde en de commerciële activiteiten en tevens invulling hebben kunnen geven aan de langgekoesterde wens van de aandeelhouders om tot direct aandeelhouderschap over te gaan.”

GBE Aqua is speciaal opgericht om de aandelen van Evides te kopen van PZEM. De Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten, en de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Goeree-Overflakkee verenigen zich in deze besloten vennootschap. Dit is op dezelfde wijze vormgegeven als de Zuid-Hollandse gemeenten die de andere aandeelhouders zijn van Evides.

Annette Ottolini, algemeen directeur Evides Waterbedrijf:

“We hechten aan een gelijkwaardige en gelijksoortige aandeelhoudersstructuur zowel in het Zeeuwse als in het Rijnmond gebied. We zijn blij dat die situatie nu is bereikt.”

Op 8 december 2021 vindt de formele aandelenoverdracht plaats. Met de aandelentransactie komt waterbedrijf Evides in publieke handen en kunnen de aandeelhouders rekenen op een structurele dividendopbrengst.

Bob van der Kamp, directeur-bestuurder GBE Aqua:

“Ik ben zeer vereerd om voor de publieke aandeelhouders via deze nieuwe vennootschapsstructuur hun belangen in Evides te mogen vertegenwoordigen. Een onderneming die voorziet in voor ons allen één van de meest elementaire basisbehoeften en met in de komende jaren grote uitdagingen om de levering van deze basisbehoefte te blijven verzekeren.”