Opvang asielzoekers in Studio A58 met half jaar verlengt

Sinds oktober 2021 wonen in Studio A58 iets minder dan 200 asielzoekers. In eerste instantie zou dit voor een half jaar zijn. Met de mogelijkheid om het met een half jaar te verlengen. De gemeente Middelburg nam deze week het besluit de opvang inderdaad nog zes maanden toe te staan.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verzorgt de opvang in Studio A58. Zij hebben de gemeente gevraagd om ook het tweede half jaar hier asielzoekers op te mogen vangen. De nood om mensen op te vangen is nog steeds hoog. De gemeente Middelburg ziet het als onze taak om mee te werken aan de opvang van vluchtelingen. Daarom wordt de opvang verlengd tot 23 november 2022. Blijkt dat deze opvang niet langer nodig is, dan bouwt het COA de opvang af.

De opvang begon eind oktober als crisisopvang. Dat betekende slapen op veldbedjes. Na een paar dagen plaatsten ze wooneenheden in de studio. Dit zorgde voor meer persoonlijke vrijheid en een fijnere opvang. Het COA en de asielzoekers zijn blij met de opvang in Middelburg. Zij zijn hartelijk ontvangen en kregen veel hulp en spullen aangeboden. De gemeente is blij dat Frans Lievens de locatie nog zes maanden beschikbaar stelt.