Optreden rapper Kenny Anders in de ZB tijdens de Week van Lezen en Schrijven

©ZB

Op dinsdag 13 september organiseert Taalhuis Walcheren van 16.00 tot 17.00 uur een speciaal optreden van rapper Kenny Anders in de ZB, Kousteensedijk 7 in Middelburg. Hiermee wil het Taalhuis aandacht vragen voor laaggeletterdheid. Deze activiteit sluit aan bij de landelijke ‘Week van Lezen en Schrijven’ (8 t/m 14 september 2022). Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Rapper Kenny Anders treedt om 16.00 uur op en een bijbehorende videoclip gaat in première. Kenny heeft een lied gemaakt in samenwerking met de Vlissingse rapper Bas de Meijer en Diny Weststrate en Ada Visschers, twee taalambassadeurs (ex-laaggeletterden). Het gaat over hoe het is om laaggeletterd te zijn. Zij gingen met elkaar in gesprek, verwerkten hun verhalen in het lied en namen dit op in een studio. Op 16 juli jl. heeft Kenny de rap tijdens zijn optreden bij Popmonument in Middelburg uitgevoerd. Big Boy Film maakte een videoclip van het proces. Deze productie is tot stand gekomen in samenwerking met Popaanzee, het Zeeuwse platform voor talentontwikkeling in popmuziek en onderdeel van de ZB.

Van de volwassen Nederlanders heeft een op de negen mensen moeite met lezen en schrijven. Dit zijn zowel mensen met een migratie-achtergrond als autochtone mensen. Deze taalachterstand zorgt voor sociale uitsluiting en minder kansen op de arbeidsmarkt. Tijdens de Week van Lezen en Schrijven wordt extra aandacht gevraagd voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid.

Het Taalhuis is er voor iedereen vanaf 18 jaar die moeite heeft met lezen, spreken of schrijven in het Nederlands. Ook voor rekenen en digitale vaardigheden, zoals omgaan met computers en internet kun je bij het Taalhuis terecht.

De reguliere activiteiten van het Taalhuis zijn ook te bezoeken:

Voor een taalvraag of als je taalvrijwilliger wilt worden kun je langs komen bij de taalloketten. Twee keer per week worden er taalcafés, leesclubs en oefenen met taal en rekenen georganiseerd en er is een avondles Nederlands.

Op taalhuiswalcheren.nl staan alle activiteiten en contactgegevens vermeld.