Opnieuw politie medewerkers op non-actief na grensoverschrijdend gedrag

 De leiding van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant heeft maandag 28 maart opnieuw twee medewerkers de aanzegging uitgereikt dat tegen hen een disciplinair onderzoek is gestart wegens verdenking van grensoverschrijdend gedrag. Hierbij is één medewerker vanwege de ernst van de verdenking, buiten functie gesteld en de andere medewerker met onmiddellijke ingang verplaatst.

Deze besluiten hebben te maken met het VIK-onderzoek wat is gestart en waarin eerder vier medewerkers buiten functie zijn gesteld.

De politie was toen al een intern onderzoek gestart naar grensoverschrijdend gedrag van enkele medewerkers. Gedurende het onderzoek waren toen vier medewerkers buiten functie gesteld.

Eind januari vertelden meerdere politiemedewerkers aan leidinggevenden, vertrouwenspersonen en bedrijfsmaatschappelijk werk over grensoverschrijdend gedrag van enkele collega’s. Het ging hierbij om onzorgvuldig omgaan met geweldsmiddelen en onwenselijk gedrag. Beide situaties vonden in een politiebureau plaats. Uiteraard is dit gedrag onacceptabel en is het belangrijk dat alle medewerkers zich binnen hun team veilig kunnen voelen. In opdracht van de eenheidsleiding is een onderzoek gestart door interne politieonderzoekers van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten.

Op 2 februari werden op grond van de eerste onderzoeksresultaten twee politiemensen buiten functie gesteld. De directe collega’s werden geïnformeerd. Tijdens het interne politieonderzoek worden naast de geschorste medewerkers ook andere betrokkenen uitgebreid gehoord. Dit leidde ertoe dat de leiding van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant op 25 februari opnieuw tot het buiten functie stellen van twee medewerkers overging. Het onderzoek is nog in volle gang en zal nog geruime tijd in beslag nemen. Het lijkt erop dat deze zeer onwenselijke situatie al langere tijd heeft geduurd en zich vooral heeft geconcentreerd binnen één teamgebied. Het bestuur is op de hoogte gesteld.

Vanwege de privacy worden verder geen mededelingen gedaan over de exacte werkplaats(en)/team(s) van de betrokken politieagenten.