Ook gemeente Vlissingen kijkt naar opties om vluchtelingen op te vangen

 Vluchtelingen die naar Nederland reizen, worden hier in Nederland opgevangen. Vanuit het kabinet is aan de veiligheidsregio’s de vraag gesteld om op korte termijn opvang te regelen voor eerst duizend en daarna nog eens duizend mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht.

De gemeente Vlissingen is op zoek gegaan naar mogelijke opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Hiervoor zijn verschillende opties de revue gepasseerd. Daarbij is onder andere gelet op de grootte van de locatie, de eigendomssituatie, hoe snel een locatie in gebruik genomen kan worden en wat er nodig is om een locatie geschikt te maken. Daarnaast zijn ze niet uitgegaan van crisisnoodopvang, maar van langdurigere opvang, dus dan zijn locaties nodig die niet binnen een paar weken weer leeg moeten zijn. Daarmee vielen al een aantal locaties af.

Op dit moment wordt het gebouw aan de Westerbaan 2 in Vlissingen gereed gemaakt voor het opvangen van 50 Oekraïense vluchtelingen vanaf maandag 28 maart 2022. Daarnaast worden nog diverse andere locaties onderzocht.

Via www.vlissingen.nl/noodopvang vindt u informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ook op de website van VluchtelingenWerk en www.refugeehelp.nl is veel informatie te vinden.