Onderzoek naar mogelijke ontplofbare oorlogsresten in bodem Essenvelt

In voorbereiding op de bouw van de wijk Essenvelt wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Een onderdeel hiervan is bodemonderzoek naar mogelijke ontplofbare oorlogsresten.

Tijdens dit onderzoek is één verstoring gemeten. Dat zou dus kunnen duiden op de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. Maar het kan ook iets anders van metaal zijn waarop de detectie gereageerd heeft. Om te onderzoeken wat de verstoring precies is, wordt de plek van de verstoring uitgegraven. Een team van de Explosieven Opsporingsdienst Defensie (EODD) komt na het uitgraven ter plaatse voor onderzoek.

In Essenvelt bestond het bodemonderzoek uit twee onderdelen. Eerst is bovengronds onderzoek gedaan. De locaties die daarbij verstoringen gaven zijn daarna onderzocht door middel van dieptedetectie. Tijdens dit onderzoek is één verstoring gemeten. De plaats van deze verstoring wordt de komende periode vrij gegraven. Omdat er misschien sprake is van ontplofbare oorlogsresten moet dit zorgvuldig gebeuren. In week 11 verwacht de gemeente dat ze tot de verstoring vrij gegraven te hebben. Het vrij graven noemen ze het benaderen van de verstoring. Dit benaderen gebeurt veilig en er is geen gevaar voor de omgeving.

Na het benaderen komt de EODD de situatie inspecteren. Nadat deze inspectie is uitgevoerd, is bekend of het daadwerkelijk om ontplofbare oorlogsresten gaat. Als dat zo is, geeft de EODD aan hoe deze dan onschadelijk gemaakt moet worden. Als dit extra veiligheidsmaatregelen tot gevolg heeft, communiceert de gemeente Middelburg dit met omwonenden.

Ten westen van het Kanaal door Walcheren, tussen West-Souburg en Vlissingen, was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een vliegveld; Vliegveld Souburg. Dit vliegveld was een doelwit voor bomaanvallen. Helaas kunnen ze ook ergens anders terecht zijn gekomen, waaronder in Essenvelt waar er nu gebouwd gaat worden. Voor de bouw van huizen in Essenvelt moet worden geheid. Door onderzoek te doen naar ontplofbare oorlogsresten, zorgen onder andere de gemeente er voor dat er straks veilig geheid en gebouwd kan worden.