Nieuwbouw multifunctionele accommodatie Aagtekerke van start

In Aagtekerke zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie (MFA) in volle gang.

Hierin worden een gymzaal, dorpshuis- en gezondheidsfunctie ondergebracht. Het nieuwe gebouw wordt bijna energieneutraal (BENG) en krijgt geen gasaansluiting. Hiermee maakt het de duurzaamheidsambities van de gemeente Veere waar. De speeltuin vanuit het Dorpsplein/Bouwluststraat in Aagtekerke wordt ook verplaatst naar de locatie van de nieuwe MFA. Dit project is onderdeel van de plannen voor maatschappelijke voorzieningen in de gemeente Veere, die in 2020 door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Wij zijn blij en trots dat de bouw van de MFA in Aagtekerke van start gaat.

Gemeente Veere

Op de publicatie van de aanbestedingsprocedure ontving de gemeente twee inschrijvingen. De inschrijving van de combinatie Bouwgroep Schrijver – Synto is als beste beoordeeld. Door de coronacrisis en oorlog in Oekraïne ontstonden forse prijsstijgingen. Hierdoor was het inschrijfbedrag voor de nieuwbouw in Aagtekerke voor de aannemer hoger dan het meegegeven budget bij de aanbesteding. Hiervoor is aanvullend krediet aangevraagd bij de gemeenteraad, die hiermee heeft ingestemd. Ook de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de MFA is verleend. Dit betekent dat de Dorpsvisie van Aagtekerke uitkomt; het realiseren van een ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Voorafgaand aan de bouwfase vinden eerst de sloopwerkzaamheden plaats van de drie bestaande panden op de kavel. Sloopwerkzaamheden starten vanaf 7 juni 2022 en worden uitgevoerd door Sinkegroep. Dit is naar verwachting eind juni gereed. Na de bouwvak start Bouwgroep Schrijver – Synto in september met de bouwplaatsinrichting en bouwwerkzaamheden. De oplevering van de nieuwe multifunctionele accommodatie staat gepland in juni 2023.