Nieuw college in Middelburg wil frisse wind laten waaien

Een zelfbewoningsplicht voor huiseigenaren, een rem op de groei van hotels en B&B’s, de menselijke maat terug in de zorg, een ruimhartiger minimumbeleid en Middelburg culturele Europese hoofdstad in 2033.

Dat zijn enkele opvallende plannen uit het coalitieakkoord ‘Een frisse wind’ dat GroenLinks/PvdA, de LPM, D66 en de ChristenUnie dinsdagavond hebben gepresenteerd. Donderdag wordt het nieuwe college van B&W in Middelburg geïnstalleerd

Bij de aanpak van schulden van mensen kiest het nieuwe college duidelijk voor de menselijke maat. Men maakt hierbij gebruik van ervaringen van de gemeente Tilburg. Eerst investeren in basisbehoeften van mensen zoals woonruimte, voeding, elektriciteit en water, pas daarna kijken naar aflossing en kwijtschelding van schulden

Het nieuwe college respecteert de afspraken die het vorige college maakte met Woongoed Middelburg over het aantal te bouwen woningen. Zo komen er 750 nieuwe woningen in de categorie sociale woningbouw. Daarnaast wil men extra bouwen voort de middeninkomens, starters en buitenlandse arbeidskrachten.

Bebouwing van de Cleene Hooge sluit het nieuwe college niet, maar dan ‘hooguit als reservelocatie voor nieuwbouw’.

Fietsers en voetgangers komen in de binnenstad van Middelburg voortaan op de eerste plaats. Het nieuwe college wil de situatie rond de Schroebrug verbeteren voor fietsers, omdat de ontwikkeling van de wijk Essenvelt in het zuidoosten van de stad en de nieuwe studentehuisvesting langs de Kanaalweg tot veel extra fietsverkeer rond de brug zullen leiden. Verder gaat de maximumsnelheid binnen woonwijken zoveel mogelijk naar 30 km/uur.

Ook wil het college dat de tarieven voor parkeergarages dalen, zodat het aantal geparkeerde auto’s in de binnenstad afneemt. Er moeten parkeerterreinen aan de rand van de stad komen waar bezoekers gratis kunnen parkeren. En in de toekomst mag het vrachtverkeer in het centrum alleen nog maar elektrisch

Rond de ontwikkeling van de Trekdijk tot bedrijventerrein neemt het nieuw college een afwachtende houding in. Men wacht de uitkomst van het bezwaar dat verontruste burgers tegen de plannen van het college bij de Raad van State hebben ingediend af. Ook wil het nieuwe college dat er een andere bestuurscultuur komt. Een nieuwe raadscommissie moet voorstellen voor zo’n andere cultuur ontwikkelen

Het programma is, zoals te verwachten was, een compromis tussen de vier deelnemende collegepartijen. In een ander sociaal beleid, meer ruimte voor fietsers en wandelaars en het terugdringen van de auto herkent GroenLinks/PvdA zich. Ook de ChristenUnie zal te spreken zijn over een sociaal beleid waar de menselijke maat een belangrijkere rol speelt. De andere bestuurscultuur is koren op de molen van D66. En de LPM tamboereert als lokale partij al jaren op meer participatie van burgers en het zuinig omgaan met belastinggeld.

Opmerkelijk: voor wie had gedacht dat met het verdwijnen van de SGP naar de oppositie allerlei beperkende ten aanzien van activiteiten op zondag in één klap tot het verleden zouden behoren, die komt bedrogen uit. Alhoewel zeker twee van de vier nieuwe collegepartijen (GroenLinks/PvdA en D66) die wens in hun verkiezingsprogramma hadden staan, rept het collegeprogramma er met geen woord over. Wilden deze partijen hun nieuwe coalitiegenoot de ChristenUnie bij voorbaat niet voor het hoofd stoten?


Foto: Het nieuwe college van B&W van Middelburg dat donderdag wordt geïnstalleerd: van links naar rechts Rutger Schonis (D66), Willemien Treurniet ChristenUnie), Jeroen Louws (GroenLinks/PvdA) en Eduard Smit (LPM)