Meliskerke en Koudekerke gaan ook vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in Duplexwoningen

In Meliskerke en Koudekerke worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in duplexwoningen !

Door: Jelte Poppe

Een nieuwe groep vluchtelingen vindt tijdelijk onderdak in Nederland en ook op Walcheren. Bij mensen thuis en meer centraal. Zo werden er afgelopen weken al meerdere vluchtelingen opgevangen in hotel “Woestduyn” in Westkapelle.

Ook meer particulieren nemen vluchtelingen in huis. Hiervan zij de gemeente Veere al eerder dat het een vereiste is om ingeschreven te worden. Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op leefgeld. Om hiervoor in aanmerking te komen is het een vereiste om ingeschreven te staan in de BRP bij de gemeente. Hiervoor kan online een afspraak gemaakt worden.

Vluchtelingen die in de gemeentelijke opvang verblijven, krijgen € 60,- leefgeld per persoon. Dit bedrag kan gebruikt worden voor voedsel en andere persoonlijke uitgaven.

Naast het leefgeld van € 60,- ontvangen vluchtelingen die particulier worden opgevangen wekelijks een extra toelage van maximaal € 125,- per week, tot een maximum van vier vluchtelingen. Dat maakt dat vluchtelingen die particulier worden opgevangen per week het volgende extra ontvangen:

  • Eerste vluchteling: € 60 + € 75 = € 134,92
  • Tweede vluchteling: € 60 + € 25 = € 84,92
  • Derde/vierde vluchteling: € 60 + € 12,50 = € 72,42
  • Vijfde en opvolgend aantal vluchtelingen: € 60

Dit bedrag is bedoeld voor bijkomende kosten en eventueel een vrijwillige bijdrage aan het gastgezin. Vluchtelingen en gastgezinnen moeten daar zelf afspraken over maken.

Zowel in Meliskerke als in Koudekerke worden woningen beschikbaar gesteld door de gemeente voor het opvangen van vluchtelingen, afkomstig uit Oekraïne.

Zowel in Meliskerke als in Koudekerke betreft dit duplexwoningen. Deze stonden in eerste instantie leeg, met de bedoeling om gesloopt te worden. De sloop heeft de gemeente Veere voorlopig uitgesteld.

De duplexwoningen in Meliskerke waar vijf woningen beschikbaar worden gesteld. ©Jelte Poppe

In Meliskerke is het de bedoeling dat er vijf woningen beschikbaar worden gesteld voor de vluchtelingen.

Ook zijn de vluchtelingen welkom in de Bibliotheek. En in het bijzonder bij het Taalhuis op maandagmiddag in Vlissingen en op donderdagmiddag in Middelburg. Op die dagdelen kunnen vluchtelingen elkaar ontmoeten in de Bibliotheek. Dat is het allerbelangrijkste op dit moment.

Verder is het mogelijk om:

  • een online krant te lezen uit meer dan 100 landen (via de Pressreader van de Bibliotheek)
  • online Nederlands te leren met begeleiding van een docent en vrijwilligers

Welzijn Veere is i.s.m. Welzijn Meliskerke, Burenhulp Meliskerke en de Dorpsraad een plan aan het opzetten om een hulpvraag op een juiste wijze te faciliteren en te organiseren.