Gemeente Veere op zoek naar nieuwe invulling toeristisch gastheerschap

©Archieffoto WFM96 - Jelte Poppe

De gemeente Veere zal op korte termijn denksessies organiseren met belanghebbende uit de toeristische sector om ideeën uit te wisselen over een nieuwe invulling voor het Toeristische gastheerschap in 2023.

Er wordt gekeken naar mogelijkheden om digitale informatievoorzieningen in verschillende kernen te realiseren. Hierop moet actuele informatie, recreatiemogelijkheden en activiteiten binnen de gemeente te vinden zijn. Ook onderzoekt de gemeente of ze kunnen aansluiten bij activiteiten van betrokkenen in het toeristisch werkveld.

De gemeente Veere heeft besloten om in 2022 geen Toeristisch Informatiepunt te realiseren in Oostkapelle. De gemeente heeft drie subsidie aanvragen gehad van verschillende partijen en daarmee gesprekken gevoerd. Dit heeft niet geleid tot een geschikte oplossing. De aanvragen pasten niet binnen de vastgestelde kaders. Mede in overleg met de Ondernemersvereniging Natuurlijk Oostkapelle (ONO) is besloten om in 2022 geen Toeristisch Informatiepunt te realiseren in Oostkapelle.

Voor Zoutelande is er geen geschikte partij gevonden voor de uitvoering van het toeristisch gastheerschap. In overleg met de dorpsraad en de ondernemersvereniging Zomid is besloten om voor 2022 geen invulling te geven aan een toeristisch informatiepunt. In Domburg en Veere zijn de toeristische informatiepunten belegd bij de musea; het Marie Tak van Poortvliet Museum en Museum Veere. De subsidie is tot en met 2025 toegezegd.