Gemeente Veere kijkt terug op een relatief rustige jaarwisseling

De gemeente Veere blikt terug op een rustige en beheersbare jaarwisseling. Hierbij waren er in de gemeente een aantal kleine incidenten, maar die waren beheersbaar.

Evenals vorig jaar waren door de corona-maatregelen van het kabinet grote samenkomsten onwenselijk, en was er een landelijk vuurwerkverbod. We heeft de gemeente Veere dit jaar het carbidschieten, na overleg met de andere Zeeuwse gemeenten, toegestaan. Ook had de gemeente Veere, samen met de gemeente Middelburg en Vlissingen, de politie en de veiligheidsregio Zeeland een draaiboek opgesteld.

Er waren in de gemeente wat kleine incidenten, maar die waren beheersbaar. En in het algemeen hebben de hulpverleners veilig hun werk kunnen doen.

De voorbereidingen binnen de gemeente Veere wel in grote lijnen hetzelfde als vorig jaar. Wel heeft de gemeente deze keer cameratoezicht ingezet op de Markt in Westkapelle. Dit omdat tijdens de vorige jaarwisseling hier verstoringen van de openbare orde hebben plaatsgevonden in de vorm van brandstichting, vernieling, geluidsoverlast en gevaarlijke situaties met zwaar (illigaal) vuurwerk.

Op 31 december waren er 3 Boa’s in dienst van 09:00 uur tot 18:00 uur, die hebben toegezien op de naleving van het vuurwerkverbod en de gelende corona maatregelen. Het accent lag op handhaving in de openbare ruimte.

De schade aan de gemeentelijke eigendommen bedroeg €6.920,00 euro. Dit is minder dan vorig jaar. Toen was de schade €9.535,00. Het gaat voornamelijk om vernield straatmeubilair, verkeersborden, straatnaamborden, verlichting en bestrating. Van deze schades zijn aangifte gedaan.

De brandweer heeft tijdens oud en nieuw, in de gemeente Veere negen keer moeten uitrukken. Vorig jaar was dit drie keer.

In de gemeente Veere is er geen melding gemaakt van agressie of geweld tegen hulpverleners. De situatie is dan ook beheersbaar gebleven. Er zijn in totaal 26 meldingen bij de politie binnen gekomen. Het gaat dan om brand, vernielingen en afsteken van vuurwerk.

De gemeente gaat onderzoeken of ze, in overleg met de jongeren, kunnen faciliteren met bijvoorbeeld een stookplaats te creëren door zand te storten.