Drie grote Zeeuwse projecten onderdeel van verduurzamingsplannen Rijk

Vandaag heeft het Kabinet in een brief aan de Tweede Kamer het eerste Meerjarenprogramma infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) aangeboden. In dit programma van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staan infrastructuurprojecten van nationale betekenis met als doel versnelling aan te brengen in de Nederlandse industriële energietransitie.

Van de negen programma’s zijn er drie grote Zeeuwse projecten geselecteerd welke bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen. Opname in het MIEK betekent dat nut en noodzaak van het project niet meer ter discussie staat en dat het project van nationaal belang is. Coördinatie en regie van MIEK-projecten wordt opgetild naar Rijksniveau.

De projecten die vermeld staan hebben betrekking op

  1. Het ontwikkelingen van een regionale waterstof-infrastructuur voor de transport en distributie van waterstof
  2. Het verzwaren van de elektriciteitsnetwerken die nodig zijn om de industriële processen in de toekomst op stroom te laten draaien
  3. De opvang, opslag en hergebruik van CO2

In het proces naar de opname in het MIEK, schreven industrie (Smart Delta Resources), de haven (North Sea Port) en de provincie Zeeland gezamenlijk al de Cluster Energie Strategie (CES) van de Schelde-Deltaregio. Dit rapport geeft inzage in de verduurzamingsplannen en de daarbij benodigde infrastructuur.

Gedeputeerde van de Provincie Zeeland en SDR-lid Jo-Annes de Bat reageert verheugd: ‘Het nakomen van de afspraken uit het Klimaatakkoord vraagt om snelle en concrete stappen. De Zeeuwse industrie is klaar om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het terugbrengen van de uitstoot van CO2 en het halen van de klimaatdoelen. Naast investeringen in een duurzame energietransitie van de bedrijven zelf is hulp van het Rijk nodig. De concrete plannen op het vlak van het afvangen, transporteren en opslaan van CO2, het ontwikkelen van een duurzame waterstof-keten in de regio en het bouwen van infrastructurele aanpassingen zoals een 380kv-verbinding naar Zeeuws-Vlaanderen hebben nu hun plek in het MIEK. Dat is goed nieuws voor Zeeland. Alleen door samen te werken brengen we de uitstoot van broeikasgassen in de industrie terug naar nul in 2050. Dat brengen we nu een stapje dichterbij’.