Coronacompensatie voor 10 culturele voorzieningen in de gemeente Veere

Tot 14 februari 2022 konden culturele voorzieningen uit de gemeente Veere coronacompensatie aanvragen bij de Subsidieregeling steunfonds culturele voorzieningen. In totaal hebben tien organisaties hebben een aanvraag ingediend.

Er is voor een totaalbedrag van € 167.201 aan compensatie toegekend over 2021 in de gemeente Veere.
Dit is de tweede keer dat culturele voorzieningen compensatie konden aanvragen bij het steunfonds. Begin 2021 konden voorzieningen een aanvraag voor compensatie indienen voor 2020. Toen hebben 6 voorzieningen een compensatie van in totaal € 134.024 gekregen.

Veel culturele voorzieningen hebben door de Covid-19-maatregelen te maken met minder inkomsten en andere financiële tegenslagen. Vanuit het Rijk ontvingen de gemeenten voor 2020 en 2021 gelden om deze tegenslagen te verminderen in de Culturele Sector. Voor het besteden van deze gelden stelden de gemeente Veere de Subsidieregeling steunfonds culturele voorzieningen op.