Compensatie voor buurt- en dorpshuizen, wijkcentra en vrijwillige jeugdorganisaties in de gemeente Middelburg

De buurt- en dorpshuizen, wijkcentra en vrijwilligersorganisaties voor jeugd in Middelburg kunnen compensatie krijgen voor extra kosten die zijn gemaakt en inkomsten die ze gemist hebben door corona. Het kabinet stelt hier budget voor beschikbaar.

Voor buurt- en dorpshuizen en wijkcentra is in Middelburg een bedrag van € 76.000 beschikbaar. Algemeen en openbaar toegankelijke voorzieningen met een ontmoetingsfunctie voor inwoners komen in aanmerking.

Voor lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd is er € 20.743 beschikbaar. Organisaties met een maatschappelijk belang, zonder winstoogmerk en een aanbod voor jeugd komen in aanmerking. Te denken valt aan speeltuinen, kinderboerderij, scouting.

Gemeente Middelburg heeft een brief gestuurd over de compensatieregeling. Heeft u deze brief niet ontvangen? Lees de brief en de voorwaarden voor de compensatieregeling

Dien uw aanvraag uiterlijk 31 januari 2022 schriftelijk in. Dit kan per post of per e-mail naar de contactpersonen bij gemeente Middelburg.