Burgemeester Van den Tilaar herbenoemd als burgemeester van Vlissingen

De heer A.R.B. (Bas) van den Tillaar is herbenoemd als burgemeester van Vlissingen.

Het Koninklijk Besluit over de herbenoeming van de heer Van den Tillaar is getekend en daarmee is de procedure voor de herbenoeming van de burgemeester van Vlissingen afgerond. De nieuwe ambtstermijn van de burgemeester start op 22 april 2022.

De (her)beëdiging van de heer Van den Tillaar zal op 22 april plaatsvinden. De eed wordt afgenomen door de commissaris van de Koning, de heer J.M.M. (Han) Polman, tijdens een buitengewone raadsvergadering in Vlissingen.

Burgemeester Van den Tillaar werd op 22 april 2016 benoemd als burgemeester van Vlissingen. Voor zijn benoeming in Vlissingen was de heer Van den Tillaar burgemeester in de gemeente Gulpen-Wittem. Daarvoor was hij onder meer wethouder in de gemeenten Geldrop-Mierlo en Mierlo.