Adrz stopt voorlopig met operaties in Vlissingen wegens corona

Vanaf maandag 29 november 2021 vinden er voorlopig geen operaties meer plaats  op de Adrz locatie in  Vlissingen.

Het ziekteverzuim bij Adrz loopt steeds verder op en de druk op de zorg voor COVID-19 patiënten én andere patiënten die (acute) zorg nodig hebben, is  dusdanig groot, dat het ziekenhuis genoodzaakt is operaties in Vlissingen te stoppen. Door dit besluit te nemen, speelt Adrz personeel vrij dat in Goes kan worden ingezet om daar zorg te verlenen aan patiënten met en zonder COVID-19.

Prognoses laten zien dat naar alle waarschijnlijkheid de instroom van COVID-19
patiënten de komende weken nog gaat toenemen. Adrz, onderdeel van het ROAZ
Zuidwest Nederland, moet op dit moment in staat zijn om voor 26 patiënten die
besmet zijn met COVID-19 te zorgen. Dit is exclusief de patiënten op de IC. De
verwachting is dat dit aantal de komende weken gaat stijgen. Om aan deze vraag te
voldoen, treft het ziekenhuis deze maatregelen. Op deze manier kan Adrz de zorg
die op de locatie in Goes voor patiënten met en zonder COVID-19 wordt geboden
waarborgen.

Covid-19 meldingen per gemeente tussen 10 november en 23 november ©RIVM

In Vlissingen vinden nog wel poliklinische afspraken en dagbehandeling plaats.
Patiënten voor wie de operatie wordt uitgesteld, worden door Adrz op de hoogte
gebracht. Zelf bellen is niet nodig. Hoe lang de operatiekamers in Vlissingen buiten
gebruik worden genomen, is nog niet duidelijk en afhankelijk van de situatie en het
effect van de aangescherpte maatregelen. Adrz bekijkt en evalueert de situatie
dagelijks.

In de week van 11 november tot en met 17 november 2021 was de totale sterfte in Nederland sterk verhoogd meldt het RIVM. In totaal zijn 3.734 sterfgevallen gemeld; gewoonlijk verwachten we in deze tijd van het jaar tussen de 2.701 en 3.028 sterfgevallen. De gemelde sterfte aan laboratoriumbevestigde COVID-19 was in diezelfde week 223. De sterfte was licht verhoogd in de leeftijdsgroep 45-54 jaar en 55-64 jaar, sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen 65-74 jaar, 75-79 jaar, 80-84 jaar, 85-89 jaar en 90-94 jaar en licht verhoogd in de leeftijdsgroep 95 jaar en ouder. De sterfte was verhoogd in alle gecombineerde regio’s.

GGD meldingen positief geteste personen ©RIVM

Tot en met zondag 21 november zijn in Nederland naar schatting ruim 24,3 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 13,2 miljoen eerste vaccinaties en ruim 11,1 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft nu 88,5% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie ontvangen en is 84,9% volledig gevaccineerd. Van alle 12-plussers heeft naar schatting nu 86,7% minimaal één vaccinatie ontvangen en is 83,0% volledig gevaccineerd.