Gemeente onderzoekt interesse in nieuwbouw woning Serooskerke-Noord

Gemeente Veere nodigt mensen, die interesse hebben in het kopen van een nieuwbouwwoning in Serooskerke Oost, uit hun wensen en behoeften hiervoor met de gemeente te delen. Dit kan tot en met 13 maart via een korte enquête.

Direct naar de enquête

De gemeente Veere werkt aan de plannen voor Serooskerke Oost. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van reguliere woningbouw, zorgwoningen (begeleid wonen) en maatschappelijke voorzieningen (er is ruimte voor zorg, onderwijs en sport). Deze enquête gaat over de reguliere woningbouw, specifiek over koopwoningen. Met betrokken partijen, zoals de dorpsraad Serooskerke, is al gesproken over deze woningbouw. Hier kwam de wens uit naar voren een mix van verschillende woningtypes te realiseren, waaronder betaalbare woningen. Door middel van deze enquête wil de gemeente verder onderzoeken hoe deze mix er uit moet komen te zien.

Bij het invullen van de enquête ontvangt u vrijblijvend een uitnodiging voor een bijeenkomst, die de gemeente samen met de dorpsraad Serooskerke organiseert. Hierin worden de resultaten van de enquête teruggekoppeld. Op basis van de uitkomsten van de enquête worden enkele scenario’s voor het nieuwbouwplan in Serooskerke Oost uitgewerkt. Tijdens de bijeenkomst worden deze scenario’s besproken en wordt verder input opgehaald. Parallel aan dit participatietraject loopt het traject voor de Veerse woonvisie. De gemeente Veere koppelt de uitkomsten van beide trajecten aan elkaar en maakt een integrale afweging voor het definitieve woningbouwplan.