Vlissingse wethouder over kritiek op reorganisatie WMO-hulp: ‘Conclusies zijn voorbarig’

De Vlissingse wethouder Albert Vader vindt het vervelend dat er zaken misgaan bij de nieuwe opzet van de huishoudelijke hulp voor ouderen, maar vindt dat nuance op zijn plaats is. Hij zegt dat naar aanleiding van de kritiek van oppositiepartij Perspectief op Vlissingen (POV).

Volgens de POV gaat er in tientallen gevallen van alles mis. Vader: “Ik heb ze gevraagd dit bij de gemeente te melden. Uiteindelijk bleven er van die tientallen gevallen maar twee of drie over. Dat is uiteraard niet goed, maar het werpt toch een iets anders licht op de zaak.”

Vader, wethouder voor de Partij Souburg Ritthem (PSR), is verantwoordelijk voor de reorganisatie van de huishoudelijke hulp voor senioren op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Omdat Vlissingen vanwege geldgebrek onder curatele van het Rijk staat (artikel 12) moet de gemeente jaarlijks op deze hulp 2,6 miljoen euro bezuinigen.

Geen enkele partij in de gemeenteraad ontkent de noodzaak tot bezuinigen, alleen over de manier waarop verschillen met name oppositiepartijen POV en PvdA van mening met het college. De reorganisatie van de huishoudelijke hulp leidde ertoe dat van 26 zorgaanbieders er nog twee over bleven. En waar vroeger voor het krijgen van huishoudelijke hulp een officieel besluit van de gemeente (beschikking) nodig was, wordt in het nieuwe systeem die hulp zonder zo’n besluit verstrekt als iemand aan een aantal voorwaarden voldoet.

De POV openbaarde donderdag enkele gesprekverslagen tussen de gemeente Vlissingen en een van de zorgaanbieders, de Naerebout Combinatie. Teneur van de gesprekken volgens de POV: de wethouder en de zorgaanbieder overlegden hoe ze de wachtlijsten voor hulp konden laten oplopen binnen wat juridisch nog was toegestaan.

Albert Vader: “De POV trekt conclusies die voorbarig zijn. De werkelijkheid is natuurlijk dat we niet aansturen op het laten oplopen van wachttijden. Er is een groot personeelstekort is in de zorg. Dan ontstaan er onvermijdelijk wachttijden. We hebben besproken wat we acceptabel vinden als wachttijd. We hebben dat vastgesteld op acht weken, hoe vervelend dat ook is.”

POV-fractieleider Pim Kraan vertelde donderdagavond tijdens het raadsdebat over een hoogbejaard echtpaar dat al sinds juni wacht op hulp. Vader: “Ik ken meneer Kraan. Hij schermt met tientallen voorbeelden, maar in de praktijk loopt het wel los. Dat is zijn manier van politiek bedrijven, dat mag uiteraard. Maar ik ga liever uit van de feiten. Uiteindelijk heeft Kraan er maar twee of drie gemeld. Dat is een behoorlijke nuance. En dat op een cliëntenbestand van 2100 mensen. Ik praat het niet goed, maar laten we het wel in de juiste proporties zien.”

Ook de POV-klacht dat de hulp aan mensen wordt afgeschaald, nadat er alleen maar een kort telefoongesprek is geweest tussen zorgaanbieder en aanvrager wil Vader nuanceren. “Dat mag niet, laat dat duidelijk zijn. Er is een protocol op basis waarvan gewerkt moet worden. Dat protocol bestaat uit een aantal vragen. Het telefoongesprek wordt gebruikt om een inschatting te maken. Maar vergeet niet dat degene die belt ook een dossier over de aanvragen voor zich heeft liggen. Dus het telefoongesprek, het protocol en het dossier vormen de basis om te bepalen of iemand en hoeveel hulp iemand nodig heeft. Als het dan nog onduidelijk is, dan vindt er een huisbezoek plaats. Maar iemand bellen, een paar vragen stellen en dan de hulp halveren: dat mag gewoon niet.”

Volgens de POV wil zorgaanbieder Naerebout Combinatie een half miljoen extra van de gemeente omdat men dit jaar met het toegekende bedrag niet uitkomt. De partij vindt het vreemd dat de gemeenteraad hier niet van op de hoogte is gebracht. Vader: “Ook hier loopt de POV voor de muziek uit. Naerebout heeft inderdaad extra kosten van een half miljoen euro. Over hoe wij dat gaan opvangen moeten wij als college van B&W nog een besluit overnemen. Maar we hebben er uiteraard al wel met de artikel 12-inspecteur van het Rijk over gesproken. Die begrijpt dat we aanloopkosten moeten maken om uiteindelijk een bezuiniging van 2,6 miljoen per jaar te realiseren. Die extra kosten kunnen ook betekenen dat we dit jaar minder bezuinigingen realiseren. We zijn in ieder geval niet van plan om er extra geld van de gemeenteraad voor te vragen. Dus daarom heeft de raad er nog niets over gehoord.”