Het college van B&W heeft besloten dat de kermis in de binnenstad van Vlissingen dit jaar niet door kan gaan.

Vlissingen – Het college van B&W heeft besloten dat de kermis in de binnenstad van Vlissingen dit jaar niet door kan gaan. Het besluit is niet lichtvaardig genomen en we beseffen goed dat het niet doorgaan van de kermis grote impact heeft op de kermisexploitanten, de (horeca)ondernemers en de bezoekers van de kermis.

De belangrijkste reden voor het afblazen van de kermis dit jaar, is dat duidelijke richtlijnen en kaders vanuit de Rijksoverheid op dit moment ontbreken. We weten op dit moment niet hoe de coronasituatie er medio juli voor staat en welke landelijke regelgeving dan van kracht is. Dat maakt dat we de kermis niet op een goede manier kunnen voorbereiden. Er is op dit moment teveel onduidelijk om de kermis zonder financiële risico’s en op veilige en ordelijke wijze te organiseren.
De gemeente Vlissingen organiseert jaarlijks in de maand juli de kermis in Vlissingen. Net zoals in 2020 hebben we ook in 2021 weer te maken met COVID19-maatregelen. Daarom is de kermis vorig jaar ook niet doorgegaan.

Het is en blijft een lastige situatie, waarbij er soms tegengestelde belangen zijn

Dit jaar hebben we verschillende scenario’s onderzocht om te kijken of we de kermis op een andere manier kunnen organiseren. De volgende zaken hebben we betrokken bij onze afweging.

Het ontbreken van (duidelijke) regelgeving vanuit de Rijksoverheid.
Het kermisterrein in de binnenstad afzetten met bouwhekken vanwege de coronamaatregelen. Dit stuit op weerstand van ondernemers (onder andere vanwege weghalen terrassen) en noodroutes worden geblokkeerd;
Het verplaatsen van de kermis naar afgelegen terrein brengt veel extra kosten met zich mee;
De factor ‘tijd’ om de kermis op een andere manier of op een andere locatie te organiseren; 
Gevolgen voor de (horeca)ondernemers van de binnenstad;
(Financiële) Gevolgen voor de kermisexploitanten;
De kosten (door allerlei aanvullende maatregelen) zijn hoger dan de opbrengsten.

We hebben contact gezocht met de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en met andere gemeenten, om na te gaan hoe hier gezamenlijk mee wordt omgegaan. De VRZ heeft vragen gesteld aan de Rijksoverheid, omdat de voorwaarden voor evenementen in stap 5 van het landelijke openingsplan vanuit de Rijksoverheid onduidelijk zijn.
De kermisbranche heeft de Rijksoverheid verzocht om aangemerkt te worden als ‘doorstroomlocatie’. Hier is tot op heden nog niet over besloten. Ook is er geen duidelijkheid over het handelingskader Evenementen van het Rijk.

Het is en blijft een lastige situatie, waarbij er soms tegengestelde belangen zijn. Feit blijft dat duidelijke richtlijnen en kaders vanuit de Rijksoverheid op dit moment ontbreken. Dit in combinatie met het feit dat de kermis in Vlissingen relatief vroeg in het seizoen gepland staat, maakt dat het daardoor helaas niet mogelijk is om de kermis in Vlissingen dit jaar door te laten gaan.

 

Foto: WFM96 (archief)

Be the first to comment on "Het college van B&W heeft besloten dat de kermis in de binnenstad van Vlissingen dit jaar niet door kan gaan."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*