Bodemonderzoek locatie Justitieel Complex Vlissingen

In het gebied tussen de Buitenhaven en Ritthem werken de regio en de Rijksoverheid aan de realisatie van een stadslandgoed. Onderdeel van het stadslandgoed is de realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen. Dit is onderdeel van het compensatiepakket Wind in de zeilen.

Voordat de bouw kan starten, worden er verschillende onderzoeken op de locatie uitgevoerd. Zo start begin december 2022 het onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten in de bovenste grondlagen.
Op 7 december start de 1e fase van dit onderzoek. Dit wordt gedaan door een bedrijf dat gespecialiseerd is in het veilig opsporen van ontplofbare oorlogsresten. De planning is dat de 1e fase klaar is op 1 februari 2023.

Tijdens de werkzaamheden kunt u mogelijk enige overlast ondervinden. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om een weg tijdelijk af te sluiten. Dit wordt dan vooraf aangegeven. De gemeente doen hun best om de overlast zo veel mogelijk te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 17.30 uur.

Wanneer er een (mogelijk) explosief wordt aangetroffen, werkt de aannemer volgens een vastgesteld protocol waarmee de veiligheid gegarandeerd is. 
Het is mogelijk dat explosieven tijdelijk worden bewaard. Dat gebeurt op een veilige plaats. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie en de gemeente krijgen dan een seintje en bepalen wat er met de gevonden explosieven gebeurt. Als het nodig is om die tot ontploffing te brengen, vindt dat plaats op een locatie die door de burgemeester van Vlissingen is aangewezen.