Serooskerke krijgt nieuwe rotonde; Enige tijd verkeershinder

Maandag 31 oktober start een aannemer met de aanleg van een rotonde en bushalte in Serooskerke. Al jaren geeft de route van streekbussen overlast in het dorp Serooskerke door geluid– en trillinghinder.

De gemeente is al enkele jaren in gesprek met de dorpsraad, Provincie en Connexxion om te kijken hoe ze deze problemen op kunnen lossen zonder de bereikbaarheid van het OV voor inwoners van Serooskerke fors te verminderen.

De gemeente heeft een gedragen oplossing gevonden door de busroute naar buiten de kern te verplaatsen met daarbij een nieuwe halte aan de Kadetweg. Dit in combinatie met een haltetaxi in het dorp die rechtstreeks doorrijdt naar Middelburg.

Tekening van nieuwe rotonde in Serooskerke ©Gemeente Veere

Hiervoor is formeel advies gevraagd aan het Overlegplatform Openbaar Vervoer (OPOV). Het OPOV heeft positief geadviseerd op dit voorstel.

Tijdens de werkzaamheden is de kruising volledig afgesloten. Het verkeer wat vanaf de N57 komt wordt omgeleid via de Wilgenhoekweg/Torenstraat en de Noordweg.

De voetbalvereniging V.V. Serooskerke, manege de Veerse Ruiters en bewoners van de woningen gelegen aan de Kadetweg worden middels diezelfde omleidingsroute geleid en via een rijplatenbaan door de berm langs de kruising geleid waardoor deze percelen ten alle tijden bereikbaar blijven.

De aannemer verwacht dat de werkzaamheden op 30 november zijn afgerond.

Omleidingsroute voor verkeer ten tijde van de bouw ©Gemeente Veere