Niet Gesprongen Explosieven (NGE) onderzoek op het Veerse Meer

In de maanden december en februari voert Next Geosolutions in opdracht van TenneT onderzoek uit naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE) op het Veerse Meer. In de Nederlandse wateren is de kans op het aantreffen van puin en ontplofbare oorlogsresten groot. Daarom is het belangrijk om vooraf in kaart te brengen of er NGE’s in de grond zitten.

Overdag varen schepen met sonarapparatuur op het Veerse Meer. Met de sonarapparatuur voert Next Geosolutions bodemmetingen uit. Dit soort onderzoek noemen we geofysische metingen. Dat betekent dat de bodem als het ware gescand wordt, zonder daadwerkelijk te graven in de bodem. In de avond meert het schip aan in één van de jachthavens van het Veerse Meer.

In principe merkt u niets van deze onderzoeken. Overdag kunt u op het Veerse Meer schepen tegenkomen met daarop de tekst ‘survey’. Vaarverkeer kan blijven plaatsvinden tijdens de metingen, evenals andere activiteiten op het Veerse Meer. De kustwacht, het Nautisch loket, de gemeenten, LNV en RVO zijn op de hoogte gebracht van de onderzoeken.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er NGE’s gevonden zijn in de bodem van het Veerse Meer, dan nemen ze contact op met de Explosieven Opruimingsdienst. Deze zal dan de explosieven ruimen.