Gemeente Veere onderzoekt renovatie De Zandput Serooskerke

©Gemeente Veere

Het college van B&W heeft besloten een onderzoek te starten naar de renovatie of nieuwbouw van Dorpshuis De Zandput in Serooskerke. Op dit moment is in de begroting geld opgenomen voor de renovatie van het dorpshuis.

Dorpshuis De Zandput maakt onderdeel uit van de eerste fase van project Maatschappelijke Voorzieningen. Omdat het benodigde bedrag enige tijd geleden is begroot moet dit worden geactualiseerd. Daarnaast wil het college onderzoeken of het aantrekkelijker is een nieuw dorpshuis tegen het entree- en kleedgebouw van zwembad De Goudvijver aan te bouwen. Zwembad De Goudvijver heeft namelijk geen horecafunctie. Dit is wel een wens van gebruikers. Door het dorpshuis tegen het entree- en kleedgebouw aan te bouwen kunnen zwembadgasten gebruik maken van de horeca van het dorpshuis.