Duidelijke kaders en nieuwe energie voor het project “De Kaasboer”

Omgevingsvergunning uit 2011 voor Kaasboerterrein ingetrokken ©

Verluchting is het toverwoord. “Zo kunnen we het plan verluchten.” De afgelopen maanden is dit de zin die het vaakst is uitgesproken over de hotelontwikkeling op het terrein aan de Kaasboerweg in Biggekerke.

De ontwikkeling van een hotel op deze locatie kent een geschiedenis vol verhalen over (on)mogelijkheden en een zwaar bevochten overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaars. Die overeenkomst geeft kaders, en zoals vaak geeft dat soort duidelijkheid ook een nieuwe energie en richting.

De samenwerkende ontwikkelaars hebben de afgelopen maanden gezocht naar manieren om meer aan te sluiten op de wensen van de omgeving en tegelijk het hotelconcept te verbeteren. De afgelopen dagen is de uitkomst hiervan gepresenteerd aan de gemeenteraad, de dorpsraad en de omwonenden.

De rekensom is simpel: als hetzelfde aantal eenheden gebouwd wordt op een groter oppervlakte, dan geeft dat meer ‘lucht’ in het plan. Die extra ruimte zal benut worden voor een groene inpassing, een goede afwikkeling van het verkeer en hoogwaardige recreatievoorzieningen. Tegelijk is de beschikbare ruimte terug te zien in het ontwerp van de gebouwen: deze zijn lager en speelser dan in eerdere plannen.

Met het doel de reacties op deze ‘verluchting’ te peilen is het plan is de afgelopen dagen gepresenteerd. Na de positieve reacties over de ‘verluchting’ kan dit alternatief verder uitgewerkt worden. De landschappelijke inpassing en de bereikbaarheid staan daarbij voorop.

Uiteraard wordt er de komende periode gecommuniceerd over de plannen en zal gevraagd worden om inbreng. Als de plannen klaar zijn, wordt de reguliere vergunningsprocedure gevolgd. De samenwerkende ontwikkelaars hopen die vergunning eind dit jaar bij de gemeente in te dienen.

Parallel hieraan blijven helaas een aantal gerechtelijke procedures lopen die voortkomen uit de roerige geschiedenis van dit project.