Cultuurfonds voor Monumenten – nu ook voor verduurzaming en herbestemming in gemeente Veere

©

Dat het Cultuurfonds voor Monumenten er is voor de restauratie van lokaal beschermde monumenten in uw provincie weet u mogelijk al. Met trots deelt het Cultuurfonds voor monumenten dat het fonds vanaf nu ook beschikbaar is voor verduurzaming en herbestemmingvan deze bijzondere panden. Zij informeren u graag over de vernieuwing van het fonds per 1 december.

Voor gemeentelijke monumenten bestaat er geen landelijke financiële ondersteuning zoals voor de rijksmonumenten. Terwijl de behoefte bij eigenaren aan ondersteuning en de maatschappelijke opgaves net zo groot zijn. Zeker nu, met de stijgende kosten voor energie en bouwmaterialen en de stijgende rentetarieven. De Cultuurfondsen voor Monumenten zijn een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds. De provincies zijn de grootste partners sinds de start naast bijdragen van vele schenkers, zo ook gemeente Veere. Samen bieden zij al meer dan twintig jaar financiële ondersteuning in de vorm van laagrentende leningen aan eigenaren. Zo draagt de gemeente Veere samen bij aan toekomstbestendige monumenten en een mooier en duurzamer Nederland.

  • Eigenaren van lokaal beschermde monumenten kunnen vanaf nu een lening aanvragen voor restauratie in combinatie met herbestemming en/of verduurzamende maatregelen.
  • Het maximaal te lenen bedrag is verhoogd van € 100.000,- naar € 200.000,-.

Het gaat om eigenaren van een gemeentelijk monument of overige door de lokale overheid beschermde panden (‘niet-rijksmonumenten’). Een voorbeeld hiervan is een karakteristiek pand aangewezen in een bestemmingsplan.