Staatssecretaris Heijnen op werkbezoek in Zeeland

Foto: ©Provincie Zeeland

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bracht een bezoek aan de provincie Zeeland. Zij sprak onder andere met de gedeputeerde Harry van der Maas over een goede OV-verbinding met de Randstad, snelle verbindingen binnen de regio en de ontsluiting van het grensgebied.

De ideeën hierover heeft de Provincie Zeeland enkele jaren geleden al uitgewerkt en aangeboden aan de toenmalige staatssecretaris. Tijdens het werkbezoek werden deze ideeën besproken en werden Station Goes en het havengebied van Terneuzen van North Sea Port bezocht.

Harry van der Maas: “We werken aan een nieuw beleid voor Zeeland om de bereikbaarheid, reistijd en het gemak van het openbaar vervoer te verbeteren. Met een snellere treinverbinding met de Randstad hebben we al een mooie stap kunnen zetten. Samen met meer dan zestig partners, waaronder gemeenten en vervoersorganisaties, hebben we een nieuwe regionale mobiliteitsstrategie opgesteld, waarin OV op een nieuwe manier benaderd wordt. Hierbij staat de reiziger centraal. Zo werken we aan meer opties voor deelvervoer, wordt vervoer fijnmaziger ingericht en komt er ook meer ruimte voor maatwerk. Plannen en betalen moet hierbij zo makkelijk mogelijk zijn voor de reiziger, ook als het gaat om grensvervoer.”

Foto: ©Provincie Zeeland

Om dit soort plannen te verwezenlijken wordt in Zeeland onder meer een aantal vervoershubs ingericht. Een ervan is het Stationsgebied Goes, een gebied van groot belang voor de bereikbaarheid van en naar Zeeland.  In Goes werd gesproken over de ambitie om als hub te dienen waarin diverse vervoersmogelijkheden worden ontsloten en er een snelle verbinding komt tussen Goes, Rotterdam, Zierikzee, Terneuzen en Gent. De verbindingen tussen trein en bus worden beter op elkaar afgestemd, deelvervoer wordt aangeboden en de mogelijkheden voor het parkeren van fietsen worden verbeterd. Het Rijk, NS, Prorail, gemeenten en provincie zijn hier al met elkaar over in gesprek.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): “In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we hubs ontwikkelen waar reizigers eenvoudig kunnen overstappen naar bijvoorbeeld een deelauto, de fiets of de trein. Ik vond het erg aansprekend om te zien dat dit soort hubs niet alleen voor grote steden belangrijk zijn, maar juist ook voor gebieden waar het ingewikkelder is om ervoor te zorgen dat ze voor iedereen goed bereikbaar zijn.”

Ook was er aandacht voor grensoverschrijdend vervoer. Staatssecretaris Heijnen sprak met de Zeeuwen over de verbetering van de buslijnen tussen Rotterdam, Zeeland en Vlaanderen. Tussen Zeeland en Vlaanderen bestaan verschillende landsgrensoverschrijdende buslijnen. Momenteel wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een nieuwe grensoverschrijdende busverbinding tussen Terneuzen en Gent. Een van de vraagstukken daarbij is de wijze van ticketing: hoe zorg je voor een uniforme manier van afrekenen voor de reis?

Heijnen onderstreepte het belang de grensregio’s goed met elkaar te verbinden. “Voor inwoners is de regio waar ze wonen één regio en maakt het niet uit dat die regio toevallig in twee landen ligt. Ik woon zelf in een grensregio en vind het belangrijk dat grenzen ons niet in de weg zitten. Zo vergroten we de kansen voor grensregio’s en versterken we economie, onderwijs en welzijn.”

Het Rijk, de Provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en verschillende andere partijen werken gezamenlijk aan de uitvoering van het pakket Wind in de zeilen. Het pakket dient als compensatie voor het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Dit pakket bevat diverse maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Rail Gent Terneuzen is een onderdeel van dit pakket.

Staatsecretaris Heijnen bezocht ook het spoorproject van North Sea Port samen met ProRail en Infrabel, dat Zeeuws-Vlaanderen met Gent verbindt. Een nieuwe zuid-oostboog ten oosten van de Sluiskilbrug en een nieuwe rechtstreekse spoorverbinding tussen Terneuzen en Zelzate zorgt ervoor dat treinen rechtstreeks het Europese spoorwegnet op kunnen. Dit project wordt ondersteund met 105 miljoen vanuit het Nationaal Groeifonds en een bijdrage van 15 miljoen euro uit het programma Wind in de Zeilen.