Geen wijzigingen in het afsluiten van de Boulevard bij drukte in Vlissingen

VLISSINGEN – Na een zorgvuldige afweging heeft het college van B&W besloten om dit jaar geen wijzigingen aan te brengen in de eerder aangekondigde afsluitingen van de Vlissingse boulevards. 

De gemeente zal dit jaar de boulevards niet dagelijks structureel gaan afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dat doet de gemeente wel wanneer we (grote) drukte verwachten, bijvoorbeeld bij mooie weersomstandigheden (in elk geval bij een temperatuur van 25⁰C of hoger) en tijdens de reguliere zondagssluiting. In die gevallen zijn de boulevards (deels) niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, zodat fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen en zich zo beter kunnen houden aan de coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand en het voorkomen van groepsvorming. 
 
De gemeenteraad heeft op 27 mei jl. een motie aangenomen om met onmiddellijke ingang het ‘sluitingsregime’ op de boulevards uit te breiden. Daarnaast is in die motie het verzoek opgenomen om in oktober 2021 gereed te zijn met de voorbereidingen van de boulevardssluiting voor de periode vanaf 1 april 2022. Na uitgebreid (juridisch) onderzoek is duidelijk geworden dat er op dit moment geen mogelijkheid is om de huidige afsluiting voor gemotoriseerd verkeer op zeer korte termijn uit te breiden. 

Dat betekent dat dit de geldende maatregelen zijn die we nemen om de zomerse verkeersdrukte op de boulevards beter te reguleren: 
Boulevards Evertsen en -Bankert zijn op warme dagen (temperatuur volgens KNMI 25℃ of hoger) altijd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (auto-, motor-, scooter- en bromfietsverkeer). 

Wanneer we drukte verwachten, sluit de gemeente Vlissingen incidenteel (delen van) de boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter af voor het gemotoriseerd verkeer. 
De al bestaande sluiting voor gemotoriseerd verkeer van Boulevards Evertsen, -Bankert en -De Ruyter op alle zondagen vanaf 1 mei tot 1 oktober (tussen 13.00 en 17.00 uur) blijft ongewijzigd van kracht. 

Ook kijkt de gemeente naar de toekomstige ontwikkeling, functie en het gebruik van de boulevards. Dat doen we in de Boulevardsvisie. Deze visie is binnenkort ter inzage beschikbaar. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om hierop te reageren. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over de Boulevardsvisie en daarmee het perspectief voor de Vlissingse boulevards. 

Be the first to comment on "Geen wijzigingen in het afsluiten van de Boulevard bij drukte in Vlissingen"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*