PBO

Programmabeleid Bepalend Orgaan
Een streekomroep heeft volgens de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen.
Het PBO van WFM96 bestaat uit 8 leden, onder wie de voorzitter. In de samenstelling van het PBO streven wij naar vertegenwoordiging uit de diverse kernen. Daarnaast hebben inwoners uit onze regio de voorkeur. De samenstelling van het PBO dient representatief te zijn voor de belangrijkste stromingen in onze regio.

De leden van het PBO vertegenwoordigen zo veel mogelijk gezamenlijk de sectoren bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke zorg en welzijn, godsdienstige en geestelijke stromingen, onderwijs en educatie, ouderen en jongeren, etnische en culturele minderheden, sport en recreatie en de agrarische sector.

De huidige samenstelling van het PBO ziet er als volgt uit:

Kerken – Religie

Dhr. C van Dalen

Ouderen

Mw. T. Jager

Minderheden

Mw. A. Duijndam

Zorg – mensen met een beperking

Dhr. F. van Ieperen

Ondernemers – Sport

Dhr. J. Lignie

Onderwijs – Jongeren

Dhr. R. van Ingen

Toerisme

Vacature

Werknemers

Vacature

Interesse in een Vacature positie binnen het PBO? Meldt je aan via bestuur@wfm96.nl