Start baggerwerkzaamheden in aantal kernen gemeente Veere

Vanaf maandag 10 januari wordt gestart met baggeren in de bebouwde kom. Het gaat om Zoutelande, Meliskerke, Grijpskerke en een deel van Westkapelle. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het Waterschap Scheldestromen. Ze gaan de waterlopen volgens de richtlijnen baggeren.

Moeilijk jaar voor meeste Zeeuwse musea in 2021: 43% minder bezoekers

Het was opnieuw een treurig jaar voor de musea in Zeeland. In 2021 liepen ze nagenoeg de helft van het jaar mis door noodgedwongen sluitingen tijdens de lockdowns. De zomer verliep voor de meeste musea nog behoorlijk goed, maar groepen annuleerden hun bezoek en publieksevenementen gingen niet door.Doorgaande route Domburg 3 weken afgesloten

Voor de nieuwbouwplannen Nijverheidsweg en Singel in Domburg zijn 3 nieuwe rioolaansluitingen nodig. Hiermee start de gemeente op maandag 17 januari 2022. De werkzaamheden duren…