Bestuur

WFM96 heeft een zogenaamde “platte” structuur waardoor de communicatielijnen binnen de gehele organisatie kort gehouden kunnen worden. Wij hebben een Bestuur, Redactieraad en Stationmanager. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de koers van het station. Één van de hoofdtaken van het Bestuur is het faciliteren van de medewerkers, dit loopt via de RedactieRaad. Buiten de communicatie met de medewerkers komt de RedactieRaad frequent bijeen om lopende- en toekomstgerichte zaken te bespreken. Het gaat hierbij om techniek, redactie, programma’s, webbeheer en vormgeving. Op deze manier zijn alle disciplines die nodig zijn binnen onze streekomroep vertegenwoordigd. Voor de dagelijkse gang van zaken ligt de verantwoording bij onze Stationmanager en een bestuurslid.

De bestuursleden van de Stichting Media Walcheren zijn:

Voorzitter
Albert van der Giessen
E-mail: albert@wfm96.nl

Penningmeester
John Kodde
E-mail: john@wfm96.nl

Secretaris
Samantha Stoltink
E-mail: secretariaat@wmf96.nl

Bestuurslid
Simon Krijger
E-mal: simon@wfm96.nl

Het bestuur is ook te bereiken via:
bestuur@wfm96.nl

Postadres:
Handelsweg 18 4387 PC Vlissingen

—————————————————–
Stationmanager
Jean-Paul Weerman
E-mail: jean-paul@wfm96.nl

Hoofd Techniek
Leslie Geerse
E-mail: leslie@wfm96.nl