Organisatie

WFM96 heeft een zogenaamde “platte” structuur waardoor de communicatielijnen binnen de gehele organisatie kort gehouden kunnen worden. Wij hebben een Bestuur, Redactieraad en Stationmanager.

Lees hier alles over het Bestuur

Een streekomroep heeft volgens de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen.

Lees hier alles over het PBO