Zwemverenigingen protesteren tegen tariefsverhoging Vrijburgbad

Zwemvereniging De Dukeloentjes in Middelburg en Duiksportteam Zeeland in Vlissingen vrezen voor hun voortbestaan als het Vrijburgbad in Vlissingen de huurverhoging van tien procent handhaaft. Optisport, de exploitant van het bad, zegt hiertoe gedwongen te zijn vanwege de gestegen energiekosten.

Beide verenigingen uiten hun zorgen in een brief aan de gemeenteraden en colleges van B&W van Vlissingen, Middelburg en Veere. Volgens hen heeft exploitant Optisport vanaf oktober eenzijdig de huur verhoogd. De verenigingen wijzen erop dat zij deze verhoging niet één op één kunnen doorvoeren in hogere contributiegelden. “Dat leidt tot een substantiële terugval in ledenaantallen. Voor een aantal verenigingen zal dat einde verhaal zijn. Hierdoor worden de inkomsten van het Vrijburgbad negatief beïnvloed en belandt de exploitatie in een neerwaartse spiraal, hetgeen nu juist niet de bedoeling was van de huurverhoging”, schrijven de verenigingen in de brief.

Voorbarig

Zwemverenigingen zijn jaarlijks goed voor 65.000 extra bezoekers in het Vrijburgbad, bovenop de 80.000 vrije bezoekers. Dit extra bezoek zorgt volgens het management van het bad voor twintig procent van de exploitatie. De verenigingen vinden de huurverhoging behalve ongewenst ook voorbarig.

Volgens beide verenigingen kan de huurverhoging ook negatieve gevolgen hebben voor de zwemvaardigheid. “Als verenigingen ophouden te bestaan of hun activiteiten inkrimpen, zal dit ook negatieve gevolgen hebben voor de zwemvaardigheid én sportbeoefening van een grote groep burgers. Dit moet gemeentebestuurders onwelgevallig zijn.”

Sluiting Vrijburgbad

Zwemvereniging De Dukeloentjes en Duiksportteam Zeeland roepen de gemeentebesturen en -raden van Vlissingen, Middelburg en Veere op om samen met de verenigingen en zwembad Vrijburg te zoeken naar oplossingen om te voorkomen dat een neerwaartse spiraal leidt tot sluiting van het zwembad. “Help mee extra financiële ruimte te creëren om deze sportvoorziening beschikbaar te houden voor de burgers”, roepen de verenigingen tot besluit op.

Foto: Omroep Zeeland