Zelfs met een klein mesje op zak riskeer je in Middelburg een boete van maximaal 210 euro

Loop je vanaf volgende week donderdag met een klein mes op zak in Middelburg? Dan riskeer je een boete van maximaal 210 euro. Het gaat om messen korter dan 28 cm met één snijkant, die nu nog niet verboden zijn. Grotere messen zijn nu al verboden. De gemeenteraad van Middelburg besloot donderdagavond tot aanscherping van het messenverbod.

Het messenverbod komt er nadat in Middelburg diverse steekincidenten zijn geweest. Meest in het oog springend was de steekpartij in januari van dit jaar waarbij de 15-jarige Tim van der Steen overleed. De wet verbiedt nu al onder meer vlindermessen, stiletto’s en opvouwbare messen met meer dan één snijkant. Messen korter dan 28 cm met één snijkant vallen daar niet onder. Middelburg verbiedt nu door een een aanvulling in de Algemene Plaatselijke Verordening ook die messen.

Niet normaal

Burgemeester Harald Bergmann is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in Middelburg. “Met het verbod willen we laten zien dat het niet normaal is als je met zo’n mes op zak loopt. Tot nu kan de politie als ze zo’n mes bij iemand aantreft alleen maar vragen of ze het in beslag mag nemen. Als iemand dat weigert, moet de politie het mes teruggeven. Dat wordt nu anders.”

In het vervolg kan de politie of een boa zo’n mes in beslag nemen. Ook wordt er proces-verbaal opgemaakt, waarna het Openbaar Ministerie beslist wat er verder gebeurt. Dat kan een geldboete zijn of een dagvaarding. Dat laatste hangt af van of het de eerste keer is dat bij iemand een mes wordt aangetroffen. De hoogte van de geldboete zal tussen de 150 en 210 euro liggen. Ook kan een minderjarige worden doorverwezen naar HALT of de Kinderbescherming.

Niet in de dorpen

Het messenverbod gaat niet voor de gehele gemeente gelden, maar vooralsnog alleen voor de stad Middelburg. Bergmann: “Want de steekincidenten van de afgelopen tijd hebben zich alleen voorgedaan in de stad en niet in de dorpen en het buitengebied.” Wel wijst Bergmann erop dat indien nodig het verbod ook op de dorpen van toepassing kan worden verklaard.

Komende dinsdag bekrachtigt het college van B&W het besluit van de raad. Dan volgt woensdag publicatie, waarna het donderdag van kracht wordt.

Foto: burgemeester Harald Bergmann (Omroep Zeeland)