Yücel Yurdem, raadslid GroenLinks/PvdA Middelburg: “De gemeente moet eindelijk de overlast in Dauwendaele aanpakken”

Jongeren veroorzaken nog steeds veel overlast in de Middelburgse wijk Dauwendaele, ondanks de aanpak die burgemeester Harald Bergmann vorige jaar aankondigde. Volgens raadslid Yücel Yurdem van GroenLinks/PvdA en ambulant jongerenwerker Willem Millenaar is deze aanpak vooralsnog blijven steken in mooie woorden. Aanleiding voor Yurdem om het college van B&W vragen hierover te stellen.

Yurdem: “De gemeente lanceerde vorig jaar het plan Nieuw Perspectief om de problemen in Dauwendaele aan te pakken. Maar sindsdien is er vrij weinig gebeurd. Zo is de camerabewaking die er een tijdje was weer verdwenen. Overigens vind ik dat ook niet echt een oplossing. Wat wel de oplossing is? De gemeente moet contacten leggen met ouders en scholen. Daar moeten de problemen worden aangepakt. Het gaat om wat we noemen ‘hangjongeren’. Waarom heten die zo? Omdat ze nergens naartoe kunnen. Er zijn geen voorzieningen voor hen. Ze veroorzaakten op een bepaald moment overlast bij winkelcentrum Tref in het centrum. Daar zijn ze door de aanpak van de gemeente verdreven, maar ze doken weer op bij het winkelcentrum Dauwendaele en daar begon de overlast opnieuw.”

Geen samenhang

Willem Millenaar is als ambulant jongerenwerker onder meer actief in Dauwendaele. Hij merkt op dat er zeker veel goed gaat in de wijk, ‘maar het kan nog veel beter’. Millenaar: “Dat signaal geven leerkrachten van basisscholen, ouders, maar ook de jongeren zelf als ik met ze spreek. Volgens mij is het grootste probleem dat er weinig samenhang is met het beleid dat de gemeente uitdenkt en de wereld van de jongeren zelf. Natuurlijk kun je als gemeente jongeren wel verbieden om op een bepaalde plek zich op te houden, maar dan verplaats je het probleem alleen maar. In wijken waar het na verloop van tijd beter gaat, schaalt de gemeente dan het toezicht af waardoor het ook weer slechter gaat. Conclusie: daar waar het goed gaat, zet de gemeente niets meer in en daar waar het slecht gaat zet men te weinig in.”

Wijkagent

De gemeente is niet de enige die betrokken is bij de aanpak van de problemen in Dauwendaele. Ook de politie speelt een rol. Althans, de wijkagent zou een rol moeten spelen, maar dat valt volgens Willem Millenaar in de praktijk tegen. “Die moet in diverse wijken diensten draaien, waardoor hij of zij zich niet goed in de haarvaten van één bepaalde wijk kan nestelen. Daarnaast hebben de agenten ook nog allerlei administratieve taken op het bureau. Gevolg: ze bouwen geen band op met de jongeren in een bepaalde wijk.” Millenaar geeft een treffend voorbeeld: “Ik heb vanochtend gesproken met leerkrachten van een basisschool in Dauwendaele. Zij proberen al enige tijd in contact te komen met de wijkagent. Ze hebben een bericht achtergelaten op het antwoordapparaat van de politie, maar vijf dagen later zijn ze nog steeds niet teruggebeld. Terwijl het in dit concrete geval gaat om twee jongeren over wie we ons zorgen maken dat als er niet op tijd wordt ingegrepen de boel kan escaleren.”

Twee miljoen

Yücel: “Ik verwacht van de burgemeester dat hij snel met een oplossing komt die een einde maakt aan de overlast in Dauwendaele. Ik ben absoluut positief gestemd dat dit kan. Jongeren verlangen een eigen plek in de wijk, een clubhuis waar ze naartoe kunnen. Dat hoeft niet veel geld te kosten. Als je nagaat dat de gemeente Middelburg twee miljoen euro betaalt voor twee klaslokalen van de Regenboogschool, dan kan er voor veel minder toch wel een plek worden gecreëerd voor de jongeren in Dauwendaele?”

Foto: Yücel Yurdem (links) en Willem Millenaar voor winkelcentrum Dauwendaele