Westerscheldetunnel op dinsdag 31 mei afgesloten voor groot onderhoud

De Westerscheldetunnel is op dinsdag 31 mei tussen 20:30 tot woensdag 1 mei 04:00 uur afgesloten wegens groot onderhoud.

Één keer per jaar sluit de Westerscheldetunnel een avond en nacht voor het uitvoeren van groot onderhoud. Dit jaar gebeurd dit op dinsdag 31 mei van 20.30 uur tot woensdag 1 juni 04.00 uur. De Westerscheldetunnel is dan in beide richtingen dicht. Tijdens deze nacht zijn er ook werkzaamheden aan het Tolplein en het tracé.

Het verkeer wordt via Antwerpen omgeleid. Tijdelijke gele verkeersborden geven de adviesroute aan. Het kan zijn dat de werkzaamheden eerder klaar zijn. Dan zal de tunnel weer worden geopend.

Eén keer per jaar is het nodig om de Westerscheldetunnel volledig af te sluiten voor groot onderhoud. Dit jaar inspecteert WST onder andere de overkapping op het Tolplein en voeren ze in de tunnel zelf de jaarlijkse calamiteiten- en evacuatietest uit.

Voor het groot onderhoud is het nodig dat de beide tunnelbuizen en de tunnelwegen vrij zijn van verkeer. Ze kiezen er voor om de tunnel in de avond- en nachturen af te sluiten, zodat zo min mogelijk mensen hinder ondervinden.

Tijdens deze totaalafsluiting wordt ook een calamiteitenoefening gehouden. Deze wordt elke twee jaar gehouden samen met de Veiligheidsregio Zeeland en de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) en de WST om samenwerking, procedures en de tunneltechniek te testen. Het hele proces van melden van een ongeval, communicatie, samenwerken en afstemmen wordt geoefend.

                                                                                                    — Dit is een artikel van WFM96—

Foto: Westerscheldetunnel