Waterschap Scheldestromen weer volop bezig met onderhoud aan waterlopen

Waterschap Scheldestromen is weer volop bezig met het onderhoud aan de waterlopen. Jaarlijks wordt het maaien gecombineerd met eens in de acht jaar het baggeren van waterlopen in bepaalde gebieden. Het maaien en baggeren is nodig voor een goede waterkwaliteit en voor een goede watertoevoer en afvoer.

Door de natte weersomstandigheden en de late oogst kunnen ze nog niet overal terecht. De werkzaamheden worden vooral vanaf het land uitgevoerd, zodat weggebruikers hier nauwelijks overlast van ervaren. Het waterschap zorgt ervoor dat het maaisel uit de waterloop wordt gehaald. Landeigenaren of pachters dienen het maaisel te verwerken op het perceel of op te ruimen en niet terug te gooien in de waterloop.

Voordat er gebaggerd kan worden, maait de gemeente of de aannemer de oevers van de sloot. Daarna wordt vanaf de oever of vanaf het water met een kraan of schuifboot de baggerspecie opgegraven. Het in te zetten materieel wordt afgestemd op de sloot en de omgeving. Indien mogelijk wordt de baggerspecie op de onderhoudsstrook van de sloot verspreid. Afhankelijk van de weersomstandigheden moet de baggerspecie drogen voordat het verwerkt kan worden. Zodra de baggerspecie is opgedroogd, wordt de voedingsrijke bouwstof in de onderhoudsstrook verwerkt. Deze methode van baggerverwerking wordt zo veel mogelijk toegepast omdat dit goedkoper is en milieuvriendelijk. Omdat dit niet overal mogelijk is wordt ook een deel van de baggerspecie afgevoerd. In de directe omgeving van de baggerwerkzaamheden kunnen mensen tijdelijk overlast ervaren van geur en/of transport.

Op de bodem van waterlopen, zoals sloten en vijvers, verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen blad, plantenresten en inwaaiend zand en stof. Deze laag wordt steeds dikker met als gevolg dat een waterloop ondieper wordt. Een teveel aan bagger, riet en waterplanten stremt de doorstroming en kan wateroverlast veroorzaken. Bovendien zorgt te veel bagger voor groen, ondoorzichtig water. Wanneer er niets gedaan wordt, gaat de waterkwaliteit achteruit en kan het water zelfs gaan stinken. Om dit te voorkomen voeren gemeenten en het waterschap regelmatig onderhoud uit door te baggeren

Op de website van Waterschap Scheldestromen zijn de exacte baggerlocaties in heel Zeeland en de folder ‘Baggeren in het buitengebied’ te vinden.

Be the first to comment on "Waterschap Scheldestromen weer volop bezig met onderhoud aan waterlopen"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*